Suomeksi · In English

BLOGIT


10.07.2017

Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa tehdään jo sotea!

Hanketyöntekijän sote-silmään osui Oulun yliopiston terveysteknologian emeritusprofessori Esko Alasaarelan kirjoitus Talouselämän innovaatiosivulla. Viestin ytimessä terävöitetään Suomen sote-uudistusta megatason muutoksena. Tämän muutoksen läpivientiä tukee erinomaisesti yhtenäinen sote-järjestelmämme, joka tarjoaa oivan ympäristön uusien palveluinnovaatioiden käyttöönotolle.

Uudet palveluinnovaatiot syntyvät ja näyttäytyvät älyteknologiaa innovatiivisesti soveltavina menestystarinoina, jotka syntyvät ja rakentuvat sekä tietoverkoissa että pilvipalveluissa aika- ja paikkavapaina toimintoina.

Terveyskylä.fi on upea esimerkki sote-ympäristöön rakentuvasta suomalaisesta palveluinnovaatiosta ja menestystarinasta. Terveyskylää rakennetaan viiden eri yliopistosairaanhoitopiirin yhteistyönä sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankerahoituksella, jossa keskeisin toimija on Virtuaalisairaala 2.0 -hanke.

Kehitysprojekteihin, niin myös virtuaalisairaalahanketyöhön, liittyy toiminnan muutos ja luonnollisesti myös muutosvastarinta. Ihmisten toimintatapojen muuttaminen edellyttää käytettävyyteen, toimivuuteen sekä luotettavuuteen panostamista. Vaikka sote-prosessit rakentuvat lisääntyvässä määrin tietoverkkoihin, Alasaarelaa myötäillen, sote-ammattilaisille ei myydä älyteknologian sovellutuksia tai digipalveluihin siirtymistä miten tahansa.

Digitalisaatio – uhka vai mahdollisuus?

Digitalisaatio näyttää ”möröttävän” joitakin terveydenhuollon ammattilaisia. Terveydenhuollon ammattilaisilla on huoli potilaiden pärjäämisestä etäyhteyksinä verkossa toteutettavien hoitojen suhteen. Kansalaisia jaetaan varsin mustavalkoisesti diginatiiveihin ja ikääntyviin, joiden digikapasiteettiin ei uskota. Todellisuus on tässäkin yllättävä eikä ikään ole aina katsominen.

Myös ammattilaisilla on uhkakuvia oman työn korvautumisesta älyteknologialla tai roboteilla. Uudet digisote-palvelut haastavat toimimaan uudella tavalla. Toiminnan muutos omassa lääkäri- tai hoitajatyössä tulee kokea mahdollisuutena tarjota potilaille palveluja, joissa on e-ulottuvuus. Perinteisen hoitamisen rinnalle rakentuvat digipalvelut edellyttävät uudenlaisia taitoja, joihin sote-organisaatioiden on vastattava tarjoamalla digiosaamiseen liittyvää koulutusta.

Sote-uudistuksen keskeisenä pyrkimyksenä on luoda paremmat edellytykset väestön hyvinvoinnille ja terveyden edistämiselle. Virtuaalisairaalahankkeen myötä valmistuvat Terveyskylän talot tarjoavat jo nyt kansalaisille sekä terveydenhuollon ammattilaisille laadukkaita palveluita, jotka perustuvat näyttöön perustuvaan tietoon. Palveluiden laatua ja vaikuttavuutta voidaan ketterästi jatkuvalla parantamisella kehittää koska käytettävissä on viiden yliopistosairaanhoitopiirin voimavarat sekä osaamispotentiaali. Potilailla on vapaus valita digihoitopolku, joka voi tarjota personoidumman ja organisaatio- tai aluerajoista riippumattoman vaihtoehdon. Lähtökohtaisesti Terveyskylän digitaaliset palvelut ovat skaalautuvuutensa ansiosta samanlaisina ja yhdenvertaisina saatavilla kaikkialla Suomessa. Näin ne ovat Sote-tavoitteiden mukaisia palveluja parhaimmillaan.

Huipputason erikoissairaanhoitoa myös digitaalisesti

Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen myötä yliopistosairaaloiden innokkaimmat eHealth-”uskovaiset” ovat lähteneet talonrakennukseen. Houkuttimena on olla mukana toteuttamassa digitaalisesti sitä huipputason erikoissairaanhoitoa mitä potilaille jo nyt tarjotaan. Potilaille on valmistumassa mahdollisuuksia saada hoitoa aika- ja paikkavapaasti digihoitopoluilla vuorovaikutteisten etävastaanotto- sekä chat-palvelujen tukemana. Potilaat pääsevät pian valmentautumaan toimenpiteisiin ja omaan hoitoonsa digitaalisesti etäohjattuina. Eri ammattilaisyhteisöjen välille on rakentumassa verkkokoulutusta sekä etäkonsultaatiotyökaluja, joiden avulla asiantuntijuutta voidaan jakaa sekä hoitokäytäntöjä harmonisoida.

Virtuaalisairaala on innostava ja osallistava hanke, joka on jo nyt näyttäytynyt upeana sitoutumisena luoda ketteriä sekä sote-uudistusta linjaavia terveyspalveluita. Virtuaalisairaalan talonrakentajina toimivat terveydenhuollon asiantuntijat uskovat tekemiseensä koska tietävät voivansa vaikuttaa asioihin omalla panostuksellaan.

Eikä sovi unohtaa merkityksellisintä talonrakennuksen asiantuntijuutta - potilaamme ovat vahvasti mukana hanketyössä, sotea tekemässä.

Kirjoittajat: Minna Ervast ja Sirkku Boucht, kehittämispäälliköt

VSSHP Virtuaalisairaala 2.0 -hanke

VALITSE BLOGIKIRJOITUS


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi