Suomeksi · In English

BLOGIT


05.09.2017

Valmennuksen avulla kohti huippua

ePalveluiden käyttöönotto ja siihen valmistautuminen edellyttää osaamisen vahvistamista. Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa valmennetaan talojen rakentajia tätä tulevaisuutta silmällä pitäen, sillä valmistuvat talot ovat klinikoiden omia palveluita, joita he jatkossa ylläpitävät ja edelleen kehittävät. Valmennusten tarkoituksena on opastaa hankkeen alaprojekteissa työskenteleviä projektipäälliköitä ja koordinaattoreita, sekä talojen alatyöryhmien sisällöntuottajia ja tuottaa yhteistä oppimista eri erikoisalojen ja klinikoiden asiantuntijoiden kesken. Tarjolla on valmennusta muun muassa verkkokirjoittamiseen, digihoitopolkujen suunnitteluun, toiminnan muutokseen, tuotteistukseen ja hinnoitteluun. Yhteensä valmennuksia on tällä hetkellä 16 erilaista.

Valmennuksia järjestettiin vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla eri yliopistosairaaloissa yhteensä 74 kertaa. Osallistujia valmennuksissa oli 635 henkilöä joko paikan päällä tai etäyhteyden välityksellä. Kolmesta kahdeksaan tuntiin kestävät valmennukset on suunniteltu hankkeen asiantuntijoiden toimesta ja ne sisältävät etukäteistehtävän, valmennustilaisuuden fasilitoinnin sekä työkirjan, jonka avulla osallistujat voivat jatkaa aiheen työstämistä omissa työryhmissään. Uusia valmennuksia suunnitellaan tarpeen  mukaan hankkeen edetessä. Kevään 2017 aikana pilotoitiin muun muassa Terveydenhuoltoalan ammattilaisena verkossa- sekä Digihoitopolku 2 -valmennukset.


Mitä hyötyä valmennuksista sitten on?


Tästä toimintamallista hyötyvät kaikki, sillä valmennusten avulla ammattilaisten osaaminen saadaan ”valjastettua” vastaamaan monen talonrakentajan tarpeisiin. Yhteisissä valmennuksissa rakentajat saavat oppia toinen toisiltaan. He voivat jakaa niin onnistumisen kokemuksia kuin pohtia erilaisia haasteellisia tilanteita ja etsiä niihin yhdessä ratkaisuja.

Valmennukset koskettavat hankkeen kaikkia kolmea osa-aluetta. Yksi tärkeä osa-alue on uusien palvelujen luominen ja tähän tarpeeseen valmennukset selkeimmin vastaavat antamalla ammattilaisille työkaluja palveluiden ideoitiin, suunnitteluun ja toteuttamiseen. Toinen keskeinen osa-alue hankkeessa on ePalvelujen kehittämisen mallin luominen, jota valmennusten avulla on mahdollista testata ja edelleen jalostaa. Hankkeen kolmas osa-alue liittyy innovaatioihin ja tutkimukseen. Valmennusten avulla tuetaan klinikoilla syntyneiden ideoiden edelleen kehittämistä kohti mahdollisia uusia innovaatioita, sekä tuetaan tutkimusta kannustamalla esim. digihoitopolkua tekeviä ryhmiä miettimään poluille tutkimusasetelmia.

Kun arvoimme hankkeen onnistumista, arvioimme myös, auttoivatko valmennukset tuottamaan laadukkaita palveluja. Selvää kuitenkin jo on, että yhteisten valmennusten avulla palveluiden suunnittelua ja tuotantoa on saatu tehostettua ja vakioitua. Olen myös vahvasti sitä mieltä, että valmennusten mahdollistama verkostojen luominen ja yhdessä oppiminen tuo tekemiseen iloa ja hyödyttää meitä kaikkia.


Kirjoittaja:

Heta Kolanen

KehittämispäällikköVALITSE BLOGIKIRJOITUS


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi