Suomeksi · In English

BLOGIT


12.09.2017

Terveyskylästä tarinoiksi

Virtuaalisairaalahanke on toiminnan muutoksen hanke. Hankkeessa kehitetään uudentyyppisiä eAsioinnin välineitä. Miten tästä uudesta toiminnasta olisi hyvä viestiä eri toimijoille? Kuinka aiheesta voisi tehdä koukuttavan ja mielenkiintoisen?

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa olemme käyneet läpi näitä kysymyksiä yhteisvoimin. Hankkeen alkuaikoina Pasi kehittämispäällikkönä koki kuvausten tuottamisen hankalaksi. Viestinnästä kannustettiin uudestaan ja uudestaan tuottamaan sitkeästi hanketekstiä.

Työnjako on ollut selvä. Kehittämispäällikkönä Pasi on Terveyskylän sisällön paras asiantuntija. Hän tuottaa kuvauksia siitä, mitä Terveyskylässä tapahtuu ja miten toimintaa on lähdetty kehittämään Virtuaalisairaalahankkeen kautta. Usein tekstit ovat kirjoittajan itsensä mukaan olleet kovinkin pitkiä ja syvällisiä, osin ehkä tylsiäkin!

Nämä tekstit tulevat KYSin viestintään katsottavaksi ja kommentoitavaksi. Tekstejä muokataan helpommin lähestyttäviksi ja ymmärrettäviksi. Usein asiaan perehtynyt kirjoittaja on jo niin syvällä aiheessaan, että kaikki merkitykset eivät avaudu ulkopuoliselle lukijalle. Yhdessä sparraamme, kyseenalaistamme ja kehitämme viestejä eteenpäin.

Viimeisin yhteistyökuviomme liittyi KYSissä käyttöön otettujen infonäyttöjen tekstisisältöihin. Yhteistuumin pohdimme, miten saisimme kerrottua Terveyskylästä asiakkaillemme eri puolilla sairaalaa olevien infonäyttöjen avulla. Ideoimme kysymyksiä, jotka saisivat ihmisten mielenkiinnon heräämään. Esimerkki lopputuloksesta on kuvituksena alla. Mitä mieltä olette, kuinka onnistuimme?

-- Aivotalo_keskikoko (Terveyskyla_aivotalo_keskikoko.jpg)

Tässä hankkeessa olemme havainneet puolin ja toisin, kuinka tärkeää sisällön asiantuntijan ja viestinnän ammattilaisten tiivis yhteistyö on. Yhdessä pystymme kertomaan Terveyskylästä kohdennetusti ja kansantajuisesti eri tahoille ja toivon mukaan välittämään myös ulospäin jotakin siitä innostuksesta ja kehittämisotteesta, joka hankkeen sisällä vallitsee.


Terveisin

Kehittämispäällikkö Pasi Kuosmanen

Tiedottaja Erikka Mannila

Verkkotoimittaja Tiina Weman 


Mualiman Navalta Kuopiosta

 

VALITSE BLOGIKIRJOITUS


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi