Suomeksi · In English

BLOGIT


03.05.2018

TerveyskyläPRO-palvelu uudistuu

Terveyskylän talonrakentajien katseet ovat kääntymässä avoimelta sivustolta ja digihoitopoluilta ammattilaisten osioon. Terveyskylän ammattilaisten palvelu on Virtuaalisairaalan hankeruuhkassa maltillisesti odottanut kehittämisvuoroaan.

Toukokuussa 2018 käynnistyy Terveyskylän ammattilaisille suunnattujen sivujen ilmeen ja rakenteen uudistus. Samalla nimi uudistuu osaksi Terveyskylä-perhettä. TerveyskyläPRO on avoinna kaikille sote-ammattilaisille. Se tukee erityisesti digitalisaatioon liittyvän muutoksen läpiviemisessä, ammattiosaamisen ja -taitojen vahvistumisessa, käytäntöjen yhtenäistämisessä ja tutkimustiedon viemisessä käytäntöön. Se on myös ammattilaisille suunnattujen digityökalujen levittämiskanava.

PRO-meininkiä

TerveyskyläPRO-palvelua rakennetaan jatkuvasti uusiutuvaksi. Tärkeää on palvelun responsiivisuus eli käytettävyys esimerkiksi mobiililaitteilla sekä helppo navigaatio. Sivustoa uudistetaan jatkuvan kehittämisen periaatteella niin, että rakenne on teknisesti pystyvä ja sisällöt muokattavissa.

TerveyskyläPRO:n sisältökartta rakennetaan portaaliksi, jonka ylänavigaatiosta lähtevät helposti löydettävät polut eri palveluihin ja sovelluksiin. Portaalin tarjoamat sisällöt ja palvelut voivat vaihdella käyttäjätasoittain eri alueiden ammattialojen osaajille. Näin valmistaudutaan myös mahdolliseen sote-uudistukseen. Portaali tarjoaa laajat ammattilaistyökalut (PROtyökalut) sekä tietosisältöjä, joihin on pääsy sovituin organisaatiokytkennöin ja –tunnistein.

Palvelu-uudistuksessa on huomioitu Virtuaalisairaalahankkeen ammattilaistyöpajoissa vuonna 2017 kerätyt toiveet ja ideat uusista palvelutuotteista sekä toiminallisuuksista. Opaspalvelu sisältää jo nykytilassaan talokohtaisia sisältöjä. Jatkossa niiden hakuominaisuuksia parannetaan. Parhaimmillaan mielenkiintoiset ja innostavat tietosisällöt ovat toiminnallisia ja sisältävät myös kuvia ja videoita. Oppaiden ohella koulutuspalvelun hittituotteena tulevat olemaan eTerveyspalveluiden kehittämisen verkkovalmennukset. Ensimmäiset maistiaiset on jo julkaistu täällä.

Uusia palveluita kehitetään

Ammattilaisen PROtyökalupakki kasvaa uudistuksessa mittaripankin lisäksi päätöksentekoa tukevilla konsultaatiotyökaluilla ja avustavilla oirepuntareilla. Nämä ovat jo kehitteillä, jopa pilottivaiheissa. Etsimme ja kehitämme koko ajan uusia palveluita ammattilaisten tueksi ja arjen helpottamiseksi. Punaisena lankana voidaan pitää, että tekniikka auttaa ja tekee arjesta helpompaa. Työkalupalvelusta mahdollistetaan myös pääsy Omapoluille, joissa ammattilainen kommunikoi digihoitopolkupotilaidensa kanssa ja seuraa heidän vointiaan.

Merkittävänä osana sote-ammattilaisen perusarkea ovat näyttöön perustuvat toimintatavat ja tutkimuksen tekeminen. Tähän Terveyskylä.fi tarjoaa huikeat maisemat. TerveyskyläPRO:n tutkimuspalvelu on linkittynyt eri organisaatioiden tutkimusprotokolliin ja tulee tarjoamaan mallin digihoitopoluille toteutettavasta tutkimusasetelmasta. Tapahtumalistauksilla ja -nostoilla pyritään herättämään ammattilaiskäyttäjien kiinnostusta ajankohtaisuuksista tai tarjolla olevista koulutuksista.

TerveyskyläPRO:n verkkosivu-uudistus on jo kiitoradalla mutta toiveita sivuston kehittämiseksi otetaan vastaan edelleen. TerveyskyläPRO-kehitystiimi koostuu pääosin kahden eri yliopistosairaalan asiantuntijoista.

TerveyskyläPRO-kehittämisessä pyritään virtuaalisairaalamaisesti kansalliseen kehittämisyhteistyöhön. Tämä on merkityksellistä, koska yhteys suomalaiseen ammattilaisasiakasrajapintaan ja ammattilaisten työhön tulee säilyttää. Ainoastaan kansallisella verkostoyhteistyöllä voimme vaikuttaa sote-ammattilaisten työhön ja rakentaa muun muassa osaamisen täydennyspalveluista toimivia.

Toiminta muuttuu ja työprosessit rakentuvat digitaalisuuden myötä uudelleen. TerveyskyläPRO–portaali on sprinttikehitystä vaille valmiina vastaanottamaan ammattilaisasiakkaansa uudistuneeseen palveluunsa. Ammattilaisten palvelun visiona vuoteen 2021 mennessä on: 70 % Suomen sote-ammattilaisista hyödyntää palvelua viikoittain osana jatkuvasti kehittyviä ja laadukkaita terveyden- ja sosiaalihuollon palveluita.

 

Kirjoittaja:

 

Minna Ervast
TerveyskyläPRO, kehittämispäällikkö ja projektitiimi
minna.ervast@tyks.fi

 

 

 

 

 

VALITSE BLOGIKIRJOITUS


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi