Suomeksi · In English

BLOGIT


11.06.2018

Terveyskylään ensimmäinen digitaalinen omahoito-ohjelma - Tupakoimattomana leikkaukseen

Tupakoinnin lopettamiseen ennen leikkausta kannustava toimintamalli on jo käytössä useimmissa sairaanhoitopiireissä, ja nyt se on digitalisoitu Terveyskylään verkko-ohjelmaksi. Omahoito-ohjelma sisältää useita tehtäviä, joissa potilas voi edetä omaan tahtiinsa.

Terveydenhuollossa käytetään termiä aktiivinen jonotusaika. Sillä viitataan ajanjaksoon, jolloin potilas odottaa pääsyä sairaanhoidossa tehtävään operaatioon, kuten leikkaukseen. Aktiivinen jonotusaika perustuu ajatukseen siitä, että potilas voi olla aktiivinen osapuoli leikkaukseen valmistumisessa ja näin ollen vaikuttaa muun muassa elintapoihinsa ennen leikkausta.

Omahoito-ohjelmista tukea elintapojen muutokseen

Tutkimukset osoittavat, että potilaan elintavoilla ja perussairauksilla on merkittävä ennustusarvo leikkauksen lopputuloksen kannalta. Terveydenhuollon tuleekin tukea tätä tietoa tarjoamalla potilaalle työkaluja elintapojensa parantamiseksi. Tupakoimattomana leikkaukseen -omahoito-ohjelman lisäksi sellaisia voivat olla esimerkiksi ohjelmat ravitsemuksen laadun parantamiseksi, hyvän unen tueksi, liikunnan lisäämiseksi tai painonhallinnan kannustamiseksi.

Tupakoimattomana leikkaukseen -omahoito-ohjelma tarjoaa muun muassa seuraavia sisältöjä:

• Miten tupakoinnin lopettaminen parantaa leikkaustuloksia?
• Miten helpottaa vieroitusoireita?
• Miten selvitä tupakanhimosta ja muista stressaavista tilanteista?
• Miten ylläpitää motivaatiota?
• Miten välttää kompastuskivet?

Tavoitteena kokonaisvaltainen elämänmuutos

Tupakoinnin vaikutukset kirurgiassa välittyvät muun muassa verenkiertovaikutusten kautta, infektioriskin kohoamisena ja ihon rakenteen muutoksena. Tiedämme, että tupakoinnin lopettaminen vähentää kustannuksia ja leikkaus-komplikaatioita: 600 000 tuhannen potilaan tutkimuksessa tupakoivilla oli 17 prosenttia suurempi riski kuolla leikkauksen jälkeen 30 päivän sisällä.

Tavoite on, että potilas lopettaisi tupakoinnin 6–8 viikkoa ennen leikkausta. Taustalla on tutkimusnäyttö siitä, että savuttomuus muun muassa vähentää leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita. Samalla on tarkoitus hyödyntää potilaan elämäntapamuutoksille altista tilannetta. Toimenpiteeseen joutuminen on käyttäytymisen kannalta sellainen särökohta, momentum, johon kannattaa niin sanotusti iskeä.

Omahoito-ohjelmien tavoitteena on saada potilas tekemään terveytensä kannalta edullisia elintapamuutoksia. Ohjelmat sisältävätkin kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuvia harjoituksia, joilla pyritään vaikuttamaan motivaatioon, asenteisiin ja aikomuksiin, jotka vaikuttavat elintapamuutoksen toteuttamiseen ja ylläpitämiseen.

Aktiivisen jonotusajan ohjelmilla pyritään siihen, että potilaasta tulee aktiivisempi osapuoli hoitoprosessissaan. Niillä voidaan tuottaa selvästi lisäarvoa sekä potilaalle että yhteiskunnalle. Aika näyttää, aktivoiko jonotusaika.

 

Kirjoittaja:

Laura Suojanen

Kehittämispäällikkö, ETM (ravitsemustiede)

Projektipäällikkö, Virtuaalisairaala 2.0

 


 


VALITSE BLOGIKIRJOITUS


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi