Suomeksi · In English

BLOGIT


28.08.2019

Terveyskylä laajenee vauhdilla HYKSin erva-alueelle

Terveyskylän laajentuminen erikoisvastuualueelle on hyvässä vauhdissa. Tavoitteena on tarjota potilaille yhdenvertainen hoito asuinpaikasta riippumatta.

Suomessa on viisi erikoisvastuualuette (erva), joiden vaativasta erikoissairaanhoidosta vastaa yliopistosairaala. Helsingillä, Turulla, Tampereella, Oululla ja Kuopiolla on kaikilla omat erva-alueensa. Hyksin erva-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Kymsote ja Eksote. Erva-alueella on 51 kuntaa, joissa asuu yhteensä yli 2 miljoonaa ihmistä.  

Alueen ensimmäinen yhteistyökumppani oli Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, jonka kanssa Terveyskylä solmi sopimuksen syyskuussa 2018. Tällä hetkellä Päijät-Hämeessä on yksi digihoitopolku pilottivaiheessa. Lisäksi sairaanhoitopiiri on ottanut käyttöön lihavuusleikkauspolun ja harkitsee tekonivelpolun käyttöönottoa.

Suunnitelmissa on ottaa käyttöön tämän vuoden puolella viisi digihoitopolkua, joista yksi on tekeillä sosiaalipuolelle.  

Kymsoten päättäjille Terveyskylää esiteltiin keväällä 2019. Esittelyn pohjalta tehtiin tarjous, johon odotetaan vastausta alkusyksyn aikana. Kymsoten terveyden ja ikääntymisen palveluiden johtaja Jorma Haapanen näkee yhteistyössä hyviä mahdollisuuksia: 

- Meillä ei ole resursseja kehittää itse tällaista toimintaa. Terveyskylän kautta saisimme käyttöön uusia palveluja, joita muut ovat luoneet ja hyväksi todenneet.   

Kymenlaaksossa Terveyskylän palvelut halutaan käyttöön, jotta digitaalisuudessa päästään konkreettisesti eteenpäin. Lisäksi toivotaan, että uudet toimintamallit toisivat resurssisäästöjä.  

Eksoten osalta työ alkoi elokuun puolivälissä, kun Terveyskylästä jalkauduttiin kohti Etelä-Karjalaa.   

Digihoitopolkuja meiltä ja muualta Suomesta  

Terveyskylän palveluita levitetään myös HUSin sisällä. Yksi tavoite on, että HUS-alueen perusterveydenhuollossa otettaisiin laajemmin käyttöön e-vastaanotot ja e-konsultaatiot. E-konsultaatio toimii TerveyskyläPROn kautta, joten se on jo avoin kaikille sote-ammattilaisille.  

Digihoitopolkuja on otettu aktiivisesti käyttöön esimerkiksi Hyvinkäällä, ja lasten puolella on laajennuttu Jorvin ja Porvoon sairaaloihinKun polkujen kopioinnista tuli teknisesti mahdollista toukokuussa 2019, niiden levittäminen on jatkossa entistä helpompaa.  

Uusia digihoitopolkuja saadaan myös muilta erva-alueilta. Kuopion kanssa tehtiin taannoin vaihtokauppa, jossa HUSiin saatiin vastasairastuneen diabetespolku ja vaihdossa lähti yksi polku Kuopioon. Myös Oulun kanssa on neuvoteltu polkujen vaihdosta.  

Oma lukunsa on lasten päänsärkypolku, joka rakennettiin kansallisesti, ja Uusi Lastensairaala on levittänyt sitä ympäri Suomen.  

Onnistumisen avaimet 

Mutta miten Terveyskylän laajentuminen on sujunut näin hyvin?

- Jalkautuminen, asiakaskuuntelu ja arvon luonti ovat olleet avainasemassa, kertoo Soile Tammelin HUS Tietohallinnon Sähköiset asiointipalvelut-yksiköstä. Hän on viemässä Terveyskylää erva-alueille. 

Terveyskylästä on jalkauduttu klinikoille ja tarjottu apua palveluiden käytössä. Lisäksi on kuunneltu asiakasta: mitä palveluita asiakas tarvitsee ja miten palvelut saadaan käyttöön kiireisen työn keskellä? Asiakkaille on kerrottu kustannusvaikutuksista ja potilastyytyväisyydestä ja näin näytetty mitä lisäarvoa Terveyskylä tuo.  

Laajentuminen on vaatinut paljon työtä, mutta tavoite on pysynyt kirkkaana mielessä. 

- Tavoitteena on tarjota yhdenvertainen hoito ja aktiivinen odotusaika kaikille asuinpaikasta riippumatta. Uskon, että kun ihminen voi itse aktiivisesti osallistua hoitoon, myös toipuminen on nopeampaa, Tammelin sanoo. 

Kuva: Kotkan kaupunki (Terveyskylää esiteltiin Kymsoten päättäjille keväällä 2019.)

VALITSE BLOGIKIRJOITUS


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi