Suomeksi · In English

BLOGIT


22.01.2018

Tekonivelpotilaiden digitaalinen hoitopolku tarjoaa uusia mahdollisuuksia

HYKS Tekonivelkeskus rakentaa lonkan- ja polven tekonivelpotilaille digihoitopolkua yhdessä potilaiden ja henkilökunnan kanssa. Polku antaa potilaalle kokonaiskuvan koko hoitoprosessista oli hoito sitten konservatiivista tai leikkaushoitoa. Hänellä on mahdollisuus varata ensikäyntiaika valitsemalleen lääkärille. Lisäksi yhteydenpito sairaalaan helpottuu Omapolku- palvelukanavan ja digihoitopolun avulla.

Pääkaupunkiseudun tekonivelpotilaiden hoito on keskitetty HYKS Tekonivelkeskukseen ja hoidettujen potilaiden määrä on vuodessa noin 4000. Hoitoajat ovat viimevuosina lyhentyneet ja leikkaukseen pääsy on nopeutunut.

Tekonivelleikkaus on potilaalle suuri asia. Tietoa on paljon saatavilla ja se annetaan usein pilkottuna hoidon eri vaiheiden yhteydessä. Digitaalinen hoitopolku tarjoaa potilaalle mahdollisuuden tutustua koko hoitoprosessiin kotonaan, kun siihen on sopiva aika. Odottaessaan leikkausta potilas voi tehdä digihoitopolulla olevia, esimerkiksi kuntoutukseen, tupakointiin tai painonhallintaan liittyviä harjoituksia ja tulla paremmin valmistautuneena leikkaukseen.

Digihoitopolku antaa mahdollisuuden esitietojen ja oirekyselyiden täyttämiseen sekä oman oirepäiväkirjan täyttämiseen. Tiedot siirtyvät Apotti-integraation jälkeen potilaskertomukseen.

Polku tarjoaa myös tukea kuntoutumiseen. Potilaiden kokemusten mukaan juuri sairaalasta kotiutumisen jälkeen he tarvitsisivat enemmän tukea ja varmuutta omaan toipumiseensa liittyvissä asioissa. Digihoitopolku tarjoaa sekä informaatiota että yhteydenpitokanavan sairaalaan.

Potilaat ovat leikkaukseen tullessa paremmin informoituja ja osallistuvat aktiivisesti omaan hoitoonsa. Henkilökunnan antaman ohjauksen tarve vähenee hoidon eri vaiheissa, jolloin aikaa jää potilaan yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen. Osalla potilaista voidaan luopua leikkausta edeltävästä lääkärikäynnistä.

HYKS Tekonivelkeskus ja Apotti

Hyks Tekonivelkeskus sijaitsee Peijaksen sairaalassa, joka on ensimmäisenä siirtymässä käyttämään Apotti-järjestelmää marraskuussa 2018. Keskustelut Apotin kanssa digihoitopolun ja Epic-järjestelmän rajapinnoista ovat käynnissä.

Potilaalle aukeaa Apotissa potilasportaali MyChart, joka keskustelee digihoitopolun kyselyiden ja ajanvarauksen kanssa. Potilaan ei tarvitse tietää kummassa järjestelmässä hän kulloinkin toimii. Siirtymät rakennetaan sujuviksi.

Tekonivelpotilaan digihoitopolun rakentaminen aloitettiin keväällä 2017 viikon pituisen design sprintin avulla. Loppukiri polun valmistumiseen alkoi lokakuussa, jolloin suunnitteluun irrotettiin projektikoordinaattori Katja Sundström-Kuitunen ja sisällöntuottaja Marja-Leena Kangasniemi. Projektipäällikkönä toimii Anna Vasara. Polun sisällön suunnittelussa on ollut mukana myös potilaita ja HUS:n muuta henkilökuntaa.

Polun pilottivaihe on alkamassa tammikuussa ja palvelu otetaan laajempaan käyttöön helmikuussa 2018.

Kirjoittaja:

Katja Sundström-Kuitunen, projektikoordinaattori

VALITSE BLOGIKIRJOITUS


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi