Suomeksi · In English

BLOGIT


16.01.2018

Sairaalan tarpeita vastaavia innovaatioita yhteistyöllä

Terveysalan innovaatiotoiminnan kehittäminen on nähtävissä useissa kansallisten strategioiden ja kehittämishankkeiden tavoitteissa. Turun yliopistollisen keskussairaalan innovaatiolähettiläs Eriikka Siirala kirjoitti 21.9.2017 ilmestyneessä blogitekstissä ”Ovi on auki ideoille!” yliopistollisten sairaaloiden panoksesta tähän Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen Innovaatiotalo-toiminnan kautta.

Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit ovat lisäksi rakentaneet kansallisesti monistettavissa olevaa innovaatioalustatoimintamallia yhdessä Turun ja Oulun yliopistojen kanssa, Turku Science Park Oy:n koordinoimana YSI Yliopistosairaalat innovaatioalustana -hankkeessa.

Hankkeessa syntyneen toimintamallin avulla sairaalan kehittämistarpeista saadaan synnytettyä eri sidosryhmien yhteistyönä parempia sairaalapalveluja sekä uutta liiketoimintaa. Tuloksia on jo alettu hyödyntää kansallisesti Innovaatiotalo-toiminnan kautta.

-- OYS blogi (oys_blogi.jpg)

YSI-hankkeen ensimmäinen yhteiskehittämistilaisuus yrityksille ja sairaalan asiantuntijoille OYS TestLabissa 19.5.2017.


Yhteistyön merkitys innovaatiotoiminnassa

Innovaatioita eivät ole vain uudet laitteet ja sovellukset, kuten usein ajatellaan, vaan terveydenhuollon prosesseja voidaan muuttaa asiakkaita ja ammattilaisten työtä paremmin palveleviksi jo pienillä arjen oivalluksilla, tekemällä työvaihe tai toteuttamalla hoitopolku uudella, lisäarvoa tuottavalla tavalla. Lisäarvoa sairaalapalveluihin voi synnyttää myös yrityksen panoksen vaativa uusi tuote tai palvelu, joka kehitetään yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa varmistaen vastaavuus heidän tarpeisiinsa.

Terveydenhuollon innovaatiotoiminnassa haasteena ovat olleet erilaisten kehittämistoimintojen sekä niihin osallistuvien sidosryhmien moninaisuus ja hajanaisuus. Sairaaloissa innovaatioprosessi voikin toimia myös yhteistyötä eri toimijoiden välillä vahvistavana, yhtenäisten käytäntöjen mahdollistajana kehittämistoiminnoissa. Prosessissa keskeisten vastuuhenkilöiden on tärkeää toteuttaa kehittämistoiminnot läpileikkaavaa viestintää, jolloin hyödyt kyetään maksimoimaan synergian ja yhdessä tekemisen kautta.

Yhteistyöhön on tärkeää panostaa myös sairaaloiden kesken. Innovaatiotalo-toiminnan kautta yliopistolliset sairaalat julkaisevat yhdessä valitsemansa kehittämisideat yrityksille, jolloin päällekkäinen kehittäminen kyetään tehokkaammin välttämään sekä yhdessä hyötymään kehitettävistä ratkaisuista. Toiminnassa voisi olla potentiaalia laajemminkin hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen levittämiseen kansallisella tasolla.

Innovaatiotoiminnan kehittäminen jatkuu

Virtuaalisairaalan Innovaatiotalo-toiminnan pohjana ovat kehittämisideat, joita yliopistollisten sairaaloiden henkilöstöön kuuluvat voivat esittää jatkokehitettäväksi. Ideoita on jo jätetty runsaasti ja jotta henkilöstöä saataisiin yhä laajemmin mukaan, on tärkeää luoda koko sairaalaorganisaation toiminnan läpäisevä käytäntö henkilöstön osallistamiseen.

YSI-hankkeen aikana OYS:ssa kokeiltu innovaatiolähettilästoimintamalli sisältää ajatuksen, että sairaalassa työskentelevät innovaatiolähettiläät aktivoivat henkilöstöä ja asiakkaita kehittämistyöhön. Innovaatiolähettiläiden toivotaan tulevaisuudessa työskentelevän sairaalan eri alueiden edustajina ja vaihtavan tietoa säännöllisesti niiden käytännöistä. Lisäksi lähettiläät etsivät parhaita toimintatapoja haastamalla organisaation henkilöstöä pohtimaan ratkaisuja erilaisiin kehittämistarpeisiin ja viemällä näitä esille nousevia ”positiivisia poikkeamia” eteenpäin omilla alueillaan. Nämä löydökset olisi tarkoituksenmukaista jakaa myös yliopistollisten sairaaloiden kesken.

OYS:ssa innovaatioprosessin kehittämistä jatketaan nyt, YSI-hankkeen päätyttyä, Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen Innovaatiotalo-toiminnan lisäksi muun muassa Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -ohjelman ja kansainvälisen InDemand-hankkeen rinnalla.

Kirjoittajat:

Pauliina Hyrkäs, projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lotta Vuokila, innovaatiolähettiläs, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

VALITSE BLOGIKIRJOITUS


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi