Suomeksi · In English

BLOGIT


19.06.2017

Rohkeasti digimaailmaan

Virtuaalisairaalahanke on toiminnan muutoksen hanke. Toiminnan muutos edellyttää meiltä kaikilta hankkeessa toimivilta uudenlaiseen työskentelytapaan oppimista. Oppiminen on osalle meistä helpompaa, osalle ”tämä härpäkemaailma” on vieraampaa. Mutta yhdessä tekemällä pystymme luomaan jotakin uutta säilyttämällä kuitenkin nykyisestä toimintamallista hyvät ominaisuudet.
Osaamisen tueksi järjestetään erityyppisiä koulutustilaisuuksia ja valmennuksia. Osa valmennuksista on järjestetty Kuopiossa, Tampereella, Oulussa ja Turussa. Osa valmennuksista toteutetaan etäkoulutuksena.  Silloin niihin on mahdollista osallistua Lync/Skype for business yhteyttä hyödyntämällä.


Valmennukset ovat yhteisen keskustelun ja pohdinnan paikkoja. Niissä teemaan perehtynyt asiantuntija alustaa sovitusta aiheesta. Koulutukset muodostavat kokonaisuuden. Ne tukevat meitä ammattilaisia oppimaan ja hyödyntämään digitalisaatiota erikoissairaanhoidon palveluissa. 
Valtaosa koulutuksista on rakennettu valmennustyyppisesti. Niissä aiheeseen perehtynyt valmentajan kanssa on käyty läpi mitä toiminnan muutos edellyttää meiltä jokaiselta. Jokainen reagoi muutokseen yksilöllisesti. Meidän jokaisen osallistumin ja näkökulma muutoksessa on merkittävää. Muutoksen toteuttajina olemme me kaikki.  Muutos lähtee meistä jokaisesta.


Valmennuksissa on käyty läpi mitä digihoitopolkujen kehittäminen pitää sisällään. Miten niitä luodaan, mitä se edellyttää meiltä hoitamisen ammattilaisilta, potilaalta ja miten sisällön hahmottamisessa tulee ottaa huomioon.
Valmennuksissa on käyty läpi oirenavigaattoreiden ja mobiilisovellusten kehittämistä. Mitä niiden kehittäminen pitää sisällään, mitä niiden käyttöönotossa tulee erityisesti huomioida ja miten näitä hoitamisen uusia apuvälineitä voidaan hyödyntää hoidon eri vaiheissa.
Kuten huomaat, digitalisaatio hoitamisessa tuo mukanaan monia uusia käsitteitä, termejä ja toimintatapoja. Nämä käsitteet ja aiheet ovat meille suurelta osin tuttuja sairaalamaailman ulkopuolella. Käytämme esimerkiksi pankkipalveluissa tai verotoimistossa asioidessamme sähköisiä yhteydenpidon kanavia.  Näitä toimintatapoja on mahdollista hyödyntää myös terveydenhuollossa.


Se vaatii meiltä uskallusta heittäytyä miettimään, miten näitä keinoja voisi hyödyntää potilaan hoidossa? Tässä pohdinnassa hankkeen valmennukset, koulutukset ja erilaiset tapahtumat ovat vieneet työskentelyä eteenpäin. Olemme näiden tapahtumien kautta astuneet uuteen toimintaympäristöön – digitalisaation maailmaan. Se maailma voi tukea ja mahdollistaa uuden tyyppisten toimintamallien käyttöönoton potilaan kanssa tehtävässä yhteistyössä.

 

Kirjoittaja
Pasi Kuosmanen
kehittämispäällikkö
Kuopion Yliopistollisen sairaala

 

VALITSE BLOGIKIRJOITUS


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi