Suomeksi · In English

BLOGIT


25.01.2018

Raskauspolku ja IVF-polku - Terveyskylän ensimmäiset uudella alustalla käyttöönotetut digihoitopolut

Digihoitopolkujen tavoitteena on täydentää tai tarjota vaihtoehto perinteiselle sairaanhoidolle. Potilas voi itse aktiivisesti valmistautua esimerkiksi vastaanottoon tai toimenpiteeseen ja pitää yhteyttä ammattilaiseen yksilöllisesti turvallisen kommunikaatiokanavan kautta.

HUS:ssa päästiin testaamaan Terveyskylän uuden alustan digihoitopolkuja marraskuussa 2017. HYKS Naistentautien ja synnytysten toimialan ja Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen yhteistyönä valmistuneet ensimmäiset digihoitopolut ovat Raskauspolku ja IVF-polku.

Asiakaslähtöisyys palvelujen kehittämisessä

Raskauspolku on ollut yksi osa HUS:n Uudet palvelukokonaisuudet digitalisaatiota hyödyntäen -läpimurtohanketta. Polku mahdollistaa asiakkaalle sähköisen ajanvarauksen erikoissairaanhoidon tuottamiin ultraääniseulontoihin. Sähköinen asiointi toteutetaan Terveyskylän Omapolku-palvelukanavan kautta.

Aiemmin asiakkaat ovat saaneet tiedon äitiyspoliklinikan henkilökunnan varaamasta ajasta ja toimipisteestä kirjeitse kotiin. Noin 40 prosenttia raskaana olevista muuttaa annettua aikaa puhelimitse, mikä innoitti kehittämään potilaan itse tekemän ajanvarauksen mahdollisuutta. Digihoitopolulta raskaana oleva saa lisäksi kattavasti tietoa sikiöseulonnoista ja käytännön asioista muun muassa tutkimuksiin saapumiseen liittyen.

Palvelun tavoitteena on lisätä asiakkaiden vaikutusmahdollisuutta ja tyytyväisyyttä sekä tarjota tasalaatuista ja toistettavaa informaatiota sikiöseulonnoista. Pilotointi aloitettiin 13.11.2017 ja vuoden 2017 loppuun mennessä polulla oli sata asiakasta.

Palvelusta kerättiin kyselyn avulla palautetta käyttäjiltä. Palautekyselyyn vastanneista 90 prosenttia piti palvelua tarpeellisena ja 86,6 prosenttia koki saavansa polulta riittävästi informaatiota tutkimuksiin liittyen. Palvelun vaikuttavuutta tullaan seuraamaan jatkossakin, muun muassa mittaamalla aikojen vaihtamiseen liittyvien puheluiden määrää ja vertaamalla sitä lähtötilanteeseen sekä asiakastyytyväisyyskyselyllä. Raskauspolun käyttöönottoa laajennettiin 15.1.2018.

Raskauspolku on tuonut mukanaan myös toiminnanmuutoksen lähettämiskäytäntöön. Lähetekäytännön suunnittelussa on tehty yhteistyötä avoterveydenhuollon ja äitiyspoliklinikan henkilökunnan kanssa. Tämä on pitänyt sisällään konkreettista jalkautumista neuvoloihin ja Jorvin äitiyspoliklinikalle.

Jonotusaika aktiiviseksi

Toinen avattu digihoitopolku on kehitetty lisääntymislääketieteen yksikköön. IVF-polku on tarkoitettu IVF-hoidoissa oleville ja hoitoon tuleville pariskunnille. Palvelu tarjoaa mahdollisuuden aktivoitua hoitoon jo jonotusaikana. Potilaspolku koostuu infomateriaalista, hoito-ohjeista ja kyselyistä. IVF-hoitoon ilmoittautuminen tapahtuu polulla. Hoitaja lähettää kalenteritapahtumia ja muistutuksia kalenterin kautta potilaille. Viestit-toiminnon avulla kommunikointi potilaiden ja ammattilaisen välillä on sujuvaa ja turvallista.

IVF-polun pilotointi aloitettiin 6.11.2017. Polulle suunniteltiin etukäteen sopivia pariskuntia. Pariskunnat otettiin polulle hoidon eri vaiheissa, yhteensä 27 paria. Polun käyttöönotto laajenee alkuvuodesta 2018.

Tulevaisuuden näkymää

Tulevaisuudessa tulemme tarjoamaan sähköisiä palveluita muun muassa raskausdiabeteksesta ja synnytyspelosta kärsiville potilaille. Myös raskauspolkuun on kehitteillä sisältöjä esimerkiksi sektiopotilaille, sikiötutkimusyksikön asiakkaille sekä yliaikaisseurantaan.

Raskausdiabeteksen hoitoon suunniteltu polku mahdollistaa sujuvan ja turvatun yhteydenpidon erikoissairaanhoidon ammattilaisen ja raskaana olevan välillä. Palvelun avulla pyritään helpottamaan seurantaan liittyvien arvojen mutkatonta ja turvallista välittämistä ammattilaisen tietoon. Digihoitopolulta saa myös tietoa ja tukea raskausdiabeteksen hoitoon.

Synnytyspelkoon erikoistuneet ammattilaiset työstävät raskaana oleville synnytykseen valmentavaa omahoito-ohjelmaa synnytyspelosta kärsiville.

Kirjoittaja
Virve Hietala
YAMK kätilö, Naistalon koordinaattori


VALITSE BLOGIKIRJOITUS


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi