Suomeksi · In English

BLOGIT


07.06.2018

Raskausdiabeetikon digihoitopolku nopeuttaa hoitoon pääsyä ja säästää työaikaa

Olemme kehittäneet vuoden ajan Kuopion yliopistollisen sairaalan naistenpoliklinikalle raskausdiabeetikon digihoitopolkua osana Virtuaalisairaala 2.0 -hanketta. Digitaalinen hoitopolku tarjoaa henkilökohtaista ja luottamuksellista hoitosuhdetta sekä tiedonkulkua diabeteskätilön, lääkärin ja asiakkaan välille.


Raskausdiabeetikon digihoitopolulla asiakas voi syöttää esimerkiksi painon ja verensokerin mittaustietonsa, vastata kyselyihin ja esittää itse kysymyksiä ammattilaiselle silloin, kun hänelle itselleen parhaiten sopii. Yhteydenpito hoitopaikkaan on mutkatonta, ei sidottua aikaan tai paikkaan. Asiakas voi tarvittaessa palata annettuihin ohjeisiin, jotka ovat kirjallisesti näkyvillä digihoitopolulla. Polulla on nähtävillä myös ravitsemusterapeutin tekemät videot ruokailuista sekä sikiön kasvu- ja kehitysosio, joka antaa oikeaa, luotettavaa tietoa elintapojen vaikutuksista sikiöön.
 
Digihoitopolku mahdollistaa asiakkaalle viestien lähettämisen diabeteskätilölle heti, kun se on hänelle ajankohtaista. Diabeteskätilön palvelulupaus on vastata viestiin 3 päivän sisällä.
 
Polun tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa sekä potilaalle että ammattilaiselle. Tälle asiakasryhmälle digitaalisten palveluiden käyttö on luontevaa.
 
Diabeteskätilön työnkuva muuttuu
 
Diabeteskätilön työnkuva ja tapa toimia tulee muuttumaan digihoitopolun käytön myötä. Jatkossa voimme suunnitella työpäivämme joustavammin ja olla avuksi useammassa tehtävässä. Puheluihin käytetty aika tulee vähentymään ja se korvautuu sähköisellä asioinnilla. Työaikaa säästyy, kun saamme tarkasteltavaksi asiakkaan lähettämät mittaustiedot etukäteen ja pystymme kohdistamaan ohjausta erityisesti vaativiin kysymyksiin tai tilanteisiin. Lääkäri voi tarkastella asiakkaan siirtämiä tietoja ja mittausarvoja digihoitopolulta valmistautuessaan asiakkaan vastaanottoon.
 
Digihoitopolun pilotoinnin aikana olemme huomanneet, että pystymme vastaamaan raskausdiabeetikoiden hoidon tarpeeseen nykyistä nopeammin. Aikaisemmin ollut viive lähetteen käsittelyn ja hoitoon pääsyn välillä lyhenee. Hoitoketju sekä avoterveydenpuolella että erikoissairaanhoidon puolella nopeutuu. Tämä mahdollistaa ohjauksen sekä asiakkaan hoitoon pääsyn aikaisempaa nopeammin. Viestitoiminnon avulla saamme yhteyden asiakkaaseen vaivattomasti. Asiakaspalaute on ollut positiivista.
 
Raskausdiabeetikon digihoitopolun kehittämisessä on huomioitu asiakkaiden esittämät toiveet. Asiakkaille tehtiin kysely kesällä 2017 suhtautumisesta digihoitopolkuun ja sen toiminnallisuuksiin.
 
Raskausdiabeetikon digihoitopolun rakentamisen taival on ollut mielenkiintoinen: olemme oppineet uusia taitoja, verkostoitumista ja saaneet uusia tuttavuuksia. Kehittämistyössä tärkeää on ollut it-osaamisen tuki HUSin ja Istekin puolelta. Paikallisesti olemme tukeneet toisiamme ja jakaneet ajatuksia eri digihoitopolkujen rakentajien mahtavassa tiimissä! Yhdessä tekemällä olemme oppineet toinen toisiltamme.
 
Tulevaisuudessa
 
Terveydenhuollon on uudistettava toimintatapojaan ja siirryttävä käyttämään digitaalisia välineitä osana potilashoitoa. Tämä edellyttää terveydenhuollon ammattilaiselta toimintatapojen muutosta, kouluttautumista ja motivaatiota. Työntekijä vastaa omalta osaltaan työkyvystä ja osaamisensa kehittämisestä. Lähiesimiehen vastuulla on riittävän koulutuksen ja tuen järjestäminen henkilöstölle.
 
Tulevaisuudessa odotamme digitaalisten palvelujen käytön tekevän asiakkaista entistä aktiivisempia oman hoidon suhteen. Asiakas asioi verkossa valitsemassa ajassa ja paikassa. Asiakas ottaa vastuuta hoidostaan aikaisempaa enemmän ja voimaantuu. Puhelimet soivat vähemmän ja ajanvarauskäytännöt muuttuvat. Osa työtehtävistä automatisoidaan. Asiakastiedot ovat käytettävissä digihoitopolulla, työn luonne muuttuu, yksilöllinen hoito lisääntyy.
 
Terveysteknologia kehittyy huimaa vauhtia ja pelillisyys, virtuaalimaailman hyödyntäminen terveydenhuollossa on tulossa käyttöön lähitulevaisuudessa yhä vahvemmin. Jatkuvasti kehitetään uusia etämittauslaitteita potilaiden kotiseurantaan. Laitteiden keräämä tieto siirtyy automaattisesti pilveen ja sitä kautta erikoissairaanhoitoon ammattilaisen tarkasteltavaksi. Mitä kaikkea tulevaisuus tuokaan tullessaan?
 
Kirjoittaja:

 

Diabeteskätilö Mari Väätäinen
KYS, naistenpoliklinikka
Raskausdiabeteksen digihoitopolun projektityöntekijä
Virtuaalisairaala 2.0 -hanke


 

 

VALITSE BLOGIKIRJOITUS


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi