Suomeksi · In English

BLOGIT


17.07.2017

Miten digitalisaatio on vaikuttanut lihavuuden hoidon toteuttamiseen?

Painonhallintatalon Terveyslaihdutusvalmennus tarjoaa entistä useammalle potilaalle laadukkaan lihavuuden hoidon vaihtoehdon. Millaisia muutoksia yksikön toiminnassa uusi digipalvelu on edellyttänyt?

Terveyslaihdutusvalmennus on parantanut hoidon saatavuutta, sillä aiemmin moni apua kaivannut on jäänyt ilman ammattilaisten tukea lihavuuden hoidossa. Terveydenhuollossa on ollut vajavaisesti resursseja käytössä pitkäjänteisen lihavuuden hoidon toteuttamiseen. Esimerkiksi ryhmähoitoon eivät kaikki halukkaat ole päässeet, jos omalla alueella ei järjestetä ryhmiä. Lisäksi hoitojaksot ovat usein jääneet lyhyiksi ja painonhallinnan ohjauksen sisältö on vaihdellut.

Syyskuusta 2016 lähtien HYKS Lihavuuskeskus on tarjonnut potilaille lihavuuden hoitoa digipalveluna. Terveyslaihdutusvalmennus-ohjelman runko on pitkäjänteinen, sillä ohjelma kestää 12 kuukautta. Ohjelman monipuoliset tehtävät ovat toiminnallisia eli asiakasta itseään aktivoivia. Painonhallinnan ohjauksessa korostuu valmentava ote. Asiakas saa valmentajaltaan kirjallista palautetta ja tukea parin viikon välein.

Ohjelmaan liitetyn tutkimuksemme alustavien tulosten mukaan Terveyslaihdutusvalmennus on mieto hoitomuoto eli painonpudotukset ovat keskimäärin lievempiä kuin jos potilas noudattaisi erittäin vähäenergistä (ENE) -dieettiä. Valmentajien saaman palautteen mukaan moni potilas on kuitenkin saanut elämää ruotuun, elämänlaatu on kohentunut ja olo on voimaantuneempi. Myös suuria painonpudotuksia on nähty.

Suunnitelmallinen lihavuuden hoito on helpotus ammattilaisellekin. Esimerkiksi lääkäri, jolla ei ole tiimiä lihavuuden pitkäaikaishoitoon, voi lähettää potilaansa meille ja luottaa hänen saavan tasaisen hyvälaatuista hoitoa. Terveyslaihdutusvalmennus on ryhmähoitoa edullisempi hoitomuoto, vaikkakaan hoitomuotoja ei voi suoraan vertailla. Mikään muu ohjelma ei kestä vuotta tarjoten apua vuorokauden ympäri ajasta ja paikasta riippumatta.

Tehtyjä huomioita eOsaamisen vaatimuksista

Moni potilaamme on tottunut kohtaamaan rankkaa arvostelua ja moittimista painostaan jopa terveydenhuollon asiantuntijoilta. Sen vuoksi olemme yrittäneet erityisesti kiinnittää huomiota kannustavaan, motivoivaan ja positiiviseen suhtautumistapaan valmentajien ja potilaan välisessä viestinvälityksessä. Olemme huomanneet, että valmentajan karismalla on iso merkitys potilaan sitouttamiseksi ohjelmaan.

Valmentajan manuaali opastaa ammattilaiselle esimerkiksi, miten myötäillä keskustelua, mihin asioihin ja miten tarttua tai kuinka vastata potilaalle. Manuaalin ansiosta valmentajilla on yhtenäiset toimintatavat. Silti valmentaja tietää, että hän saa kirjoittaa potilaalle yksilöllisellä otteella, oma persoonaa hyödyntäen. Kohteliaisuus ja myötäeläminen korostuvat ammattilaisen pitäessä yhteyttä potilaan kanssa. Esimerkiksi jos potilas ei laihdu tai hän pohtii ohjelmassa keskeyttämistä, on valmentajan yhteydenotto merkityksellinen tilanteeseen ratkaisun löytämiseksi.

Ohjelmassa työskentely on ryhmäyttänyt valmentajina toimivia lihavuuden hoidon ammattilaisia uudella tavalla. Valmentajien verkosto mahdollistaa ajatusten tuulettelun ja ongelmatapausten käsittelyn yhdessä. Valmentajat tapaavat säännöllisesti kasvokkain ja pitävät yhteyttä puhelimitse, mikä antaa vastapainoa ajoittain kenties yksinäiseltä tuntuvalle etätyölle.

Palvelun kehittämisen avaintoimijoita ovat HYKS Vatsakeskuksen nimeämä palvelupäällikkö ja työryhmä. Valmentajilla on tärkeä rooli palvelun kehittäjätiimissä, sillä he tuntevat parhaiten ohjelman ja potilaat. Palvelupäällikkö johtaa ja seuraa toimintaa. On tärkeää, että hän on lihavuuden hoidon substanssiosaaja ja tekee tiivistä yhteistyötä johdon kanssa. Koko kehittäjäporukalta tarvitaan ”ICT-ajattelutapaa” eli joustavuutta sekä kykyä sanoittaa ja määritellä toiveita tekniselle tiimille.

 

Kirjoittaja:

Kirsi Pietiläinen

Professori, ylilääkäri

Helsingin yliopisto ja HYKS Lihavuuskeskus

kirsi.pietilainen@helsinki.fi

0505992295

 

VALITSE BLOGIKIRJOITUS


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi