Suomeksi · In English

BLOGIT


24.10.2018

Kokemustarina digihoitopolkujen rakentajilta

Virtuaalisairaala-hankkeessa on tuotettu digipalveluiden kehittämisen malli sekä suunnittelupohjat potilaiden digihoitopolkujen rakentajille. Oli upeaa kuulla kuopiolaisten ja oululaisten yhdessä kerrottu tarina digihoitopolkujen kehittämisen kokemuksista, kirjoittaa hankejohtaja Sirpa Arvonen.

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeen päätösseminaarissa Oulussa 19. lokakuuta Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien innostuneet projektikoordinaattorit kertoivat yhdessä digihoitopolkujen rakentamisen kokemuksista. Lokakuussa 2018 hankkeen päättyessä Oulussa on rakenteilla tai pilotissa kuusi ja Kuopiossa seitsemän digihoitopolkua.

Digihoitopolku aukeaa potilaan Omapolku-palvelukanavalle, jonne voi avautua tarvittaessa useita digihoitopolkuja tai omahoito-ohjelmia. Digihoitopolku avaa uudenlaisia mahdollisuuksia potilaan ja ammattilaisen väliseen vuorovaikutukseen, tietojen saamiseen potilaalta sekä tietojen välittämiseen potilaalle.

”Kaikki digihoitopolut rakennetaan sen mukaan mitä meidän potilaat tarvitsevat. On hienoa, että voimme suunnitella sisällöt potilas- ja klinikkakohtaisesti yhdessä asiakkaiden kanssa ja että meillä on itsellämme sisällön tuottamisen työkalut käytössämme. Merkittävää on, että digihoitopolulta potilas näkee hoitonsa kokonaiskuvan ja saa käsityksen, mitä hoidossa seuraavaksi tapahtuu”, kertoo projektikoordinaattori Kirsi Tuomikoski Oulun yliopistollisesta sairaalasta (kuvassa vasemmalla).

Voiko toiminnan muutosta edesauttaa?

”Digihoitopolkujen suunnittelu on lähtenyt liikkeelle palveluiden nykytilan kartoittamisella ja tavoitetilan suunnittelulla sekä yhteisen vision luomisella. Kehittämisprosessi on edennyt palvelumuotoilu- ja lean-työkalujen avulla, moniammatillisissa tiimeissä. Potilaiden edustajat on kutsuttu mukaan työpajoihin, haastatteluihin ja työryhmiin”, kertoo projektikoordinaattori Arja Harkio Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

Arja ja Kirsi kertovat, että jo palveluiden nykytilan kuvaaminen ja myös esimerkiksi puheluihin käytetyn ajan mittaaminen toi esille tärkeitä kehittämiskohteita. Huomattiin, että 90 prosenttia potilaiden puheluiden aiheista voitaisiin hoitaa digihoitopolun viestitoiminnon avulla. Muutostarpeiden tunnistamisen myötä oli tärkeää visioida, millaista ammattilaisen työskentely voisi olla digihoitopolulla.

Digihoitopolkujen suunnittelu ja käyttöönotto kytkeytyvät vahvasti toiminnan muutokseen. Mitä ei haluta tehdä enää? Minkä kehittämiseen halutaan panostaa? Mitä vaatii jos asiakkaat viestivät sähköisesti?

”Tiimin osallistaminen ja yhdessä pähkäily on ollut tärkeää. Olemme huomanneet, että me teemme itse muutoksen ja voimme vaikuttaa oman työmme tuunaukseen asiakkaan parhaaksi”, kertoo Kirsi Tuomikoski. Polun pilottivaiheessa huomattiin, kuinka tärkeää on, että uusi toimintaprosessi on tarkasti kuvattu ja työtapojen muutosta pilotoidaan riittävästi. Kuopiossa kysyttiin, minkälaista perehdytystä tiimiläiset toivoivat digihoitopolkujen käyttöön. Sovittiin, että tehdään ja katsotaan yhdessä mieluummin kuin koulutetaan luentotilassa.

Ylläpidon mallin suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa. Millaiset roolit ja vastuut ovat digipalveluiden pyörittämisessä? Miten seurataan ja arvioidaan digipalveluiden laatua sekä toimivuutta?

Potilaiden palautteita

Lopuksi Kirsi ja Arja nostivat esityksessään esille potilaiden ja ammattilaisten palautteita uusilta digihoitopoluilta.

”Kaikki ei jää vastaanotolla mieleen, voi tarkistaa myöhemmin.”

”Ei tiennyt hakea kaikkea tätä tietoa.”

”Kiitoksia sähköisen palvelun rakentamisesta.”

”Vastaanotolle kiireessä tullessa ei aina ehdi ennalta miettiä, nyt voi kotona keskittyä ennalta.”

”Paljon asiaa digihoitopolulla, mutta hienoa kun se on palasteltu.”

”Vasta nyt digihoitopolulla huomasin, millaisia vastauksia olin antanut eri kyselyihin ja miten vointi oli edennyt.”

 

Kiitos paljon hyvästä esityksestä!

Sirpa Arvonen

hankejohtaja, Virtuaalisairaala 2.0

VALITSE BLOGIKIRJOITUS


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi