Suomeksi · In English

BLOGIT


09.08.2019

Hyvinkään sairaalassa toimii jo viisi digihoitopolkua

Digihoitopolkuja hyödynnetään ja kehitetään myös Hyvinkään sairaalassa.  

Hyvinkään sairaalassa toimii tällä hetkellä yhteensä viisi digihoitopolkua. Poluista neljä toimii naisten- ja lastentautien tulosyksikössä ja yksi aikuisten neurologian puolella. Lasten päänsäryn, pumppuhoitoisen diabeteksen ja raskausdiabeteksen digihoitopolut kopioitiin muista sairaaloista ja muokattiin omiin tarpeisiin sopiviksi. 

Sen sijaan inkontinenssin digihoitopolku rakennettiin sairaalassa alusta asti itse. Rakentamista koordinoi työpari, jonka muodostivat sairaanhoitaja ja sihteeri.  

Digihoitopolut haluttiin käyttöön, jotta asiointi sairaalaan päin helpottuisi ja sähköiset palvelut tulisivat asiakkaille tutuiksi.  

- Haluamme olla ajassa mukana, kehittää palveluja etulinjassa ja tarjota vaihtoehtoisia asiointitapoja. Ja on tällä toki myös pr-vaikutus, että tarjoamme nykyaikaisia palvelumuotoja, sanoo osastoryhmän päällikkö Tanja Sandell naisten- ja lastentautien tulosyksiköstä. 

Poluilta kaivataan resurssihyötyjä 

Hyvinkäällä toteutettiin kesällä 2018 kysely, jossa kartoitettiin asiakkaiden halukkuutta sähköisten terveyspalvelujen käyttöön. Tulos oli, että kaikkien ikäluokkien enemmistö suhtautui sähköisiin palveluihin positiivisesti. Erityisesti lapsipotilaiden vanhemmat ovat ottaneet digihoitopolut ilolla vastaan. Nämä vanhemmat edustavat usein nuorta aikuisväestöä, jolle digitaalisten palveluiden käyttö on luontevaa. 

Myös sairaalan henkilöstön kokemukset digihoitopoluista ovat pääosin myönteisiä. Toisaalta ammattilaiset toivovat, että poluista saataisiin myös resurssihyötyjä ja työ alkaisi helpottua.  

Sandell kuitenkin muistuttaa, että hyötyjä tulee katsoa pitkällä tähtäimellä. Pikkuhiljaa työnteon tavat muuttuvat ja laajasti käytössä olevat digitaaliset palvelut tuovat sujuvuutta ja tehokkuutta ammattilaisten työhön.  

Koska Apottiin siirtyminen vie paljon aikaa ja resursseja, Hyvinkäällä ei tällä hetkellä rakenneta itse digihoitopolkuja. Sen sijaan kartoitetaan mitä muualla on rakennettu, ja pohditaan mitä voitaisiin kopioida omaan käyttöön.  

Sandell ei näe, että Apotti ja digihoitopolut sulkisivat toisiaan pois. Apotin Maisaan tulee sähköinen asiointi, jossa potilas voi esimerkiksi tehdä ajanvarauksia ja täyttää esitietokaavakkeita, mutta hoidolliset asiat tapahtuvat jatkossakin digihoitopolulla. 

Muistakaa vilkkaat reunasairaalat!

Sairaalan yhteistyö Terveyskylän kanssa on sujunut enimmäkseen hyvin. Jokaisella polulla on ollut rakennusvaiheesta lähtien oma yhteyshenkilö, johon voi ottaa yhteyttä, jos herää kysyttävää. Lisäksi jokaisessa yksikössä, johon polkuja rakennettiin, vieraili Terveyskylän edustaja, joka esitteli uutta palvelua ammattilaisille.  

Inkontinenssin digihoitopolku rakennettiin keskellä kesää ja samaan aikaan Terveyskylässä oli henkilöstövaihdoksia, mikä aiheutti hankaluuksia ja hidasti kehitystyötä. Polku saatiin kuitenkin valmiiksi, ja sittemmin työ on sujunut hyvin. 

Reunasairaalan edustajana Sandell nostaa esiin tärkeän seikan: sekä Terveyskylä että muu kehittäminen on helposti hyvin HYKS-keskeistä. Välillä unohdetaan, että myös reunasairaaloissa on monipuolista ja vilkasta toimintaa sekä paljon osaamista ja kehittämishalua.   

- Esimerkiksi tämä Hyvinkää on Keski-Uudenmaan lähisairaala, ja on todella tärkeää, että lähisairaaloiden palveluja kehitetään alueen asukkaiden parhaaksi, Sandell sanoo.   

VALITSE BLOGIKIRJOITUS


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi