Suomeksi · In English

BLOGIT


02.07.2018

eTerveyspalvelut ovat enemmän kuin asiointipalveluita

Virtuaalisairaala 2.0 -kärkihankkeessa tuotettu Terveyskylän talotehdas toimii. Kylän palveluarkkitehtuurin perustalle tuotettu ICT-alusta ja modulaariset sovellukset mahdollistavat tuotantotehokkaat ja vakioidut tavat tuottaa terveydenhuollon palvelutuottajille monikanavaisia palveluita kunkin potilasryhmän tarpeisiin.

Asiakkaat ovat mukana palveluiden jatkuvassa parantamisessa ja erikoissairaanhoidon osaamista levitetään digitaalisilla kanavilla kansalaisten ja perustason terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Terveyskylän avoimella puolella kävijöitä on yli 300 000 kuukaudessa ja tunnisteisiin palveluihin on kirjautunut noin 6000 erikoissairaanhoidon potilasta ja 550 ammattilaista.

Kirjautuneiden määrä kasvaa huimasti syksyllä, kun palveluita otetaan käyttöön yliopistosairaanhoitopiirien ja erityisvastuualueiden yksiköissä. TerveyskyläPRO-palvelut ovat avoinna kaikille terveydenhuoltoalan ammattilaisille.

Monikanavaisesti tuotettuja palveluita on hankkeen päättyessä, lokakuussa 2018, tuotannossa jo lähes 90 eri potilasryhmälle. Potilaita hoitavalla klinikalla tai terveydenhuollon yksiköllä on avaimet käsissänsä sisustaa ja jatkuvasti parantaa palvelusisältöjä sekä kytkeä digipalvelua perinteisten palveluiden muuttuviin toimintatapoihin. Analytiikka, tiedolla johtaminen sekä eTerveystutkimuksen kytkeminen osaksi palveluita ovat viimeistelyssä.

Tässä vaiheessa voi jo sanoa, että tämä hallituksen kärkihanke on ylittämässä tavoitteensa. Syys- lokakuussa 2018 keskitytään hankkeen arviointiin ja edetään taloudellisen vaikuttavuuden implementointimallin tarkentamiseen. Terveyskylän peruspalvelut ovat jo tuotannossa ja paljon on opittu moniammatillisissa tiimeissä. Samalla olemme tunnistaneet useita jatko-oppimisen ja kehittämisen tarpeita. Näistä on keskusteltu Valtionvarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön edustajien kanssa jo vuoden 2017 keväästä saakka. Sote-maali on liikkunut, mutta toivomme pelin silti jatkuvan ja hankkeen jatkokehittämisen tukevan päivittyviä sote- uudistuksen suunnitelmia.

Asiointi versus palvelu

Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen edustajat eri yliopistosairaanhoitopiireissä ovat tehneet yhteistyötä muiden kansallisten hankkeiden sekä maakuntien suunnittelijoiden kanssa. Välillä on tuntunut haasteelliselta selittää, mitä kaikkea Virtuaalisairaalahankkeessa tuotetaan. On puhuttu maakuntien asukkaiden sähköisistä asiointipalveluista ja samaan hengenvetoon palvelumuotoilijat ovat piirtäneet palvelupolkuja, joissa asukas varaa vastaanottoajan verkossa tai täyttää esitietolomakkeen netissä. Asiakas saa muistutuksen ja voi lähettää viestin terveydenhuollon yksikköön. Sähköiset asiointipalvelut helpottavat asiointia, mutta eTerveyspalveluilla voitaisiin saavuttaa paljon enemmän.

Terveyskylän Omapolku- palvelukanavalla voi hoitaa sähköistä asiointia. Lisäksi Omapolkuun kytketyllä, potilasryhmäkohtaisella digihoitopolulla voidaan informoida toimenpiteeseen tulijaa potilasturvallisuuden kannalta tärkeistä asioista, tukea vakavan sairauden diagnoosin saaneen ja pitkäaikaista sairautta sairastavan omahoitoa sekä sairauden kanssa elämistä. Tavoitteena tulevaisuudessa on, asiakastietolainsäädännön päivitysten jälkeen, että digipalvelu kulkee sairastavan ja hänen lähimmäistensä rinnalla parhaimmillaan koko palveluketjun ajan. Lähikohtaamisissa terveydenhuollon eri ammattilaiset voivat täydentää ja yksilöllistää palvelukanavan sisältöjä sekä tukipalveluita.

Voitaisiinko käsitteitä vielä täsmentää? Miten täsmentäisit tai parantaisit seuraavia määrittelyluonnoksia?

Sähköiset asiointipalvelut ovat digitaalisilla kanavilla tapahtuvia asiakkaan ja palvelutuottajan välisiä palveluohjauksen, resurssien varaamisen, viestien ja herätteiden välittämisen, informaation ja palautteen keräämisen tapahtumia. 

eTerveyspalvelut ovat digitaalisilla kanavilla ja teknologian tukemana toteutettavaa näyttöön perustuvaa terveydenhuollon palvelua, joka yhdessä perinteisten fyysisten vastaanottojen, tutkimusten, operaatioiden ja hoitotapahtumien kanssa muodostavat monikanavaisen palvelupolun tai kokonaan verkkovälitteisesti toteutettavan hoito- ohjelman. eTerveyspalvelu tarjoaa asiakkaalle, potilaalle ja ammattilaisen näkymän yksilölliseen hoitosuunnitelmaan sekä työkaluja hoidon tavoitteiden asettamiseen, omahoidon kokonaisvaltaiseen tukemiseen, vaikuttavuuden seurantaan, kuntoutukseen sekä psyykkisen tuen tarjoamiseen sairastamisen eri vaiheissa.

Mikä eOsaaminen?

eTerveyspalveluiden suunnittelu on osa terveydenhuoltoalan palvelukulttuurin muutosta, toimintatapojen ja -prosessien muutosta, muutosjohtamista sekä ammattilaisten työn tekemisen uusien tapojen hahmottelua sekä digikanavissa toimimisen osaamista. Digitalisaatio on organisaatiotasolla strateginen mahdollisuus ja kilpailutekijä, mutta sen edellyttämä uusiutuminen edellyttää vahvaa muutosjohtamista.

Palvelumuotoilun menetelmät eivät riitä organisaatiotason kyvykkyysrakenteiden suunnitteluun ja palvelukulttuurin päivityksen monivuotiseen johtamiseen. Kaikilla eri tasoilla terveydenhuollon ammateissa tarvitaan paljon uutta ymmärrystä digitalisaation mukanaan tuomista mahdollisuuksista, mutta myös jatkuvasti täsmentyvästä lainsäädännöstä ja teknologian mahdollisuuksista. Digitalisaatio uudistaa palvelurakenteet, palveluketjut, palvelupolut, asiakkaille arvoa tuottavat kohtaamispisteet ja osallistaa asiakkaat jatkuvaan kehittämiseen.

Digipalveluiden laatua, vaikuttavuutta, arvontuotantoa sekä turvallisuutta on jatkuvasti seurattava ja tutkittava. Terveydenhuollon perinteiset laatumenetelmät ja mittarit eivät sellaisenaan sovi monikanavaisten palveluiden tuoman muutoksen seurantaan, vaan digiosaamista tarvitaan myös analytiikan, tietojohtamisen sekä tekoälyn hyödyntämiseksi.

Voimmeko kutsua eOsaamiseksi kaikkea tätä digitalisaatioon liittyvää osaamisen kehittämistä? eOsaamisen ohjelmia on jo kuulemma alkamassa ammattikorkeakouluissa. Vai mikä olisi paras käsite kuvaamaan terveydenhuollon täydennyskoulutuksen tarpeita ja ammattiin valmistuvien päivitettyä osaamiskarttaa?

Terveisiä kesälaitumilta

Sirpa Arvonen
Virtuaalisairaala2.0 hankejohtaja
HUS tietohallinto sähköiset asiointipalvelut
sirpa.arvonen@hus.fi
p. 050 4074544

 

VALITSE BLOGIKIRJOITUS


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi