Suomeksi · In English

BLOGIT


04.03.2017

Erikoisairaanhoidon lähivastaanotto

 

Videovälitteisten vastaanottojen lisääminen osana erikoissairaanhoidon palvelujen ja toimintaprosessien uudistamista on yksi Virtuaalisairaala2.0- hankkeen hyötytavoitteista. Etävastaanottojen lisääminen erityisesti pitkäaikaissairauksia sairastavien potilaiden oireiden ja voinnin seuraamisessa tuo huomattavia kustannussäästöjä sekä terveydenhuollon toimijan että potilaan näkökulmista. Digitaalisella palvelukanavalla, Omapolulla, potilas voi arvioida vointiansa ja ammattilainen voi tämän perusteella kutsua potilaan perinteiselle vastaanotolle tai toteuttaa seurantakäynnin videovälitteisesti. Potilas on etukäteen vastannut digipolullansa oirekyselyihin, joten ammattilaiselta ei kulu aikaa haastatteluun vaan voidaan mennä suoraan asiaan. Vastaanottoaika voidaan käyttää juuri siihen teemaan, mikä on potilaan kannalta oleellista.

Etäpalveluiden myötä potilaan ei tarvitse matkustaa eikä istua odottamassa klinikan odotustilassa ja näin myös poissaolon tarve työpaikalta on paljon lyhyempi. Ilmoittautumis- ja neuvontapisteiden resurssointia voidaan vähentää ja asiointi on sujuvaa kotisohvalta tai työpaikan kokoushuoneesta käsin. Etävastaanotto on potilaan näkökulmasta katsottuna LÄHIVASTAANOTTO.  Miksemme alkaisi nimittämään tätäkin palvelua potilaan näkökulman mukaisesti? Asiakaslähtöisyys on mottomme digitaalisten palveluiden suunnittelemisessa ja tuottamisessa.

Digitaalisten palvelujen avulla erikoissairaanhoidon osaamista saadaan jatkossa entistäkin enemmän lähelle asiakasta, kotisohvalle ja perusterveydenhuollon ammattilaisten tueksi.

Kirjoittaja:

Sirpa Arvonen, hankejohtaja

Virtuaalisairaala2.0- hanke

VALITSE BLOGIKIRJOITUS


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi