Suomeksi · In English

BLOGIT


09.10.2017

Digitaalinen hoitopolku tukemaan HUS-alueen lihavuusleikkauspotilaita

Terveyskylään valmistuu loppuvuodesta sähköinen hoitopolku lihavuusleikkauspotilaille. Meilahden sairaalassa toiminnan muutosta Lihavuusleikkauspolun käyttöönottamiseksi on viety läpi viimeisen 1,5 vuoden aikana. Mukana olevat yhteistyötahot ovat HYKS lihavuuskirurgia, leikkaus- ja anestesiaosasto, Vatsakeskuksen poliklinikka sekä perusterveydenhuollon ammattilaiset ja potilaat.

Valmennusta lihavuusleikkaukseen ja sopeutumista elämään leikkauksen jälkeen

Digitaaliselta lihavuusleikkauspolulta potilas saa ennen sairaalakäyntejä ja niiden välillä monipuolista tietoa leikkauksesta sekä siihen liittyvistä muutoksista. Polku tuo nykyistä selkeämmin esille potilaan oman vastuun, mikä on oleellista hoidon onnistumisessa. Lisäksi hoitotiimi pystyy polun ansiosta tukemaan potilasta paremmin muutoksessa.

Valmennusohjelman sisällöt ovat aktivoivia harjoituksia, jotka liittyvät seuraaviin teemoihin: ravitsemus-, liikunta-, lihavuusleikkaus-, elämänmuutos- ja mielentaidot. Ohjelmaa taustoittaa uusin tutkittu tieto kunkin osa-alueen tieteenalalta.

Potilas on lihavuusleikkauspolulla oman elämänsä asiantuntija. Muutosmatkansa tueksi hän saa ohjelmassa valmentajan, joka on lihavuuskirurgia-hoitotiimiin kuuluva sairaanhoitaja tai ravitsemusterapeutti. Polulla potilas voi käydä kirjallista yhteydenpitoa valmentajansa kanssa. Tämän tärkein tehtävä on tukea, auttaa pohdinnoissa sekä kannustaa arvostavalla ja luottamuksellisella otteella.

Kenelle lihavuusleikkauspolku on tarkoitettu?

Palvelu on suunniteltu noin 18-64-vuotiaille sairaalloisen lihaville aikuisille. Suurin osa kohderyhmästä on työssäkäyviä ihmisiä. Tulevaisuudessa todennäköisesti yhä useampi ihminen hyötyy lihavuuden kirurgisesta hoidosta. Digitaalinen hoitopolku tarjotaan HUS-alueella osana lihavuusleikkauspakettia, ja sille ohjataan kaikki HUS:ssa lihavuusleikkaukseen menevät potilaat. Valmennusohjelma avautuu noin kaksi kuukautta ennen leikkausta ja se on auki yhteensä vuoden ajan.

Potilaat ja terveydenhuollon ammattilaiset palvelua kehittämässä 

Lihavuusleikkauspolkua on kehitetty moniammatillisen työryhmän voimin. Ydintyöryhmän luotsina toimii leikkaava kirurgi. Lisäksi ryhmään kuuluvat ravitsemusterapeutti, sairaanhoitajia, fysioterapeutti ja sisätautilääkäri. Polku on rakennettu potilaiden toiveiden pohjalta ja palvelusuunnittelussa on ollut mukana perusterveydenhuollon edustus. 

Kehitystyön onnistumisessa on tarvittu innovatiivista oman työn kehittämistä, potilaiden kuuntelua sekä ideointia, kuinka heidän tarpeisiinsa voitaisiin vastata paremmin nykyaikaista teknologiaa käyttäen. Totuttujen toimintatapojen uudistaminen ja potilaan roolin vahvistaminen ovat haastaneet tiimiin kuuluvat sairaanhoitajat positiivisesti.

Päivitystä sairaanhoitajan ja ravitsemusterapeutin työnkuvaan

Lihavuusleikkauspolun tarkoitus on valmentaa potilaita tulevaan, opastaa heitä entistä tietoisemmiksi omasta hoidosta ja kannustaa ottamaan enemmän vastuuta itselle. Kaksi kuukautta leikkausta odotellessaan potilas ehtii hoitaa kaiken mikä vaaditaan leikkauksen toteuttamiseksi turvallisesti. Potilasta muun muassa opastetaan ja kannustetaan käymään hammaslääkärissä, hoidattamaan verenpaineen, huolehtimaan ihon kunnosta ja opettelemaan leikkauksen vaatimaa uutta syömistapaa.

Potilaiden kasvava rooli oman tilanteensa aktiivisena asiantuntijana haastaa potilastyötä tekevät suunnittelemaan hoitoa uudenlaisessa tilanteessa. Sairaanhoitajan työnkuva tulee muuttumaan osittain potilaan kohtaamiseksi virtuaalisen valmentajan roolissa. Lääkärin ja ravitsemusterapeutin tapaamiset klinikalla tulevat olemaan nykyistä lyhyempiä. Käyntien sisältö voidaan kohdentaa sopimaan paremmin potilaan tilanteeseen.

Nettivalmennusta ja kiireettömiä yhteydenottoja

Polulta löytyvä Usein kysytyt kysymykset -osio antaa potilaalle tämän kaipaamia vastauksia, minkä myötä potilaan tarve soittaa sairaalaan voi vähentyä. Potilaiden mahdollisuudet kiireettömiin yhteydenottoihin paranevat. Hoitajan rooli nettivalmentajana mahdollistaa tämän. Digitaaliset hoitopolut antavat ammattilaisille mahdollisuuden käyttää enemmän aikaa niiden potilaiden tukemiseen, jotka tarvitsevat kasvokkain tapaamista. Mahdollisesti jokin nykyisistä kasvokkaisista tapaamisista, kuten ravitsemusterapeutin leikkausta edeltävä käynti, voidaan jättää pois kokonaan tai tarjota sitä vain, jos se arvioidaan tarpeelliseksi.

Lihavuuden kirurgisen hoidon kehittäminen nykyistä kokonaisvaltaisemmaksi, monipuolisemmaksi ja paremmaksi on innostanut laajaa joukkoa lihavuusleikkauspotilaiden hoitoon osallistuvia ammattilaisia. Jatkossa on mukava saada palautetta ja ideoita potilailta. He parhaiten tietävät, millaisia muutoksia polkuun kannattaa tehdä.


Kirjoittajat:
Raisa Harjula, ravitsemusterapeutti
Helena Raappana, osastonhoitaja

HYKS Vatsakeskus, Meilahden sairaala

VALITSE BLOGIKIRJOITUS


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi