Suomeksi · In English

BLOGIT


29.11.2017

Digihoitopolkujen käyttöönotto onnistuu yhteisellä suunnittelulla

Virtuaalisairaalan kehittäjät ja tuotevastaavat kokoontuivat 29.11.2017 Tampereelle työpajaan suunnittelemaan Tampereen ja Kuopion yliopistosairaaloiden digihoitopolkujen alueellista käyttöönottoa ja jalkautusta.  HUS:n kehittäjät ja tekniset projektipäälliköt toimivat työpajassa käyttöönoton suunnittelun sparraajina.

 

Tampereelle on rakentumassa hyvää vauhtia digihoitopolkuja IBD-potilaan lääkehoitoon, aivovammapotilaan seurantaan sekä kiireellisen aivokasvainleikkaukseen saapuville potilaille. Kuopiossa valmistellaan alkuvuodesta 2018 avautuvaksi digihoitopolkuja gestaatiodiabeetikoille sekä nuorisopsykiatrian avohoitopotilaille. Hankkeen kokonaisaikataulu raamittaa digihoitopolkujen suunnittelua ja käyttöönottoa.

 

HUS:n projektipäällikkö Juha Syrjäläisen mukaan valtakunnallisen Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen teknisen alustan pystytys valmistuu loppuvuoden aikana. Tämän jälkeen digihoitopolkujen alueellinen käyttöönotto edellyttää federaatio- eli yhteiskäyttöisyysprojektia.

 

Pääsy kunkin sairaanhoitopiirin omilla tunnuksilla on rakennettu jo Kuopiossa. Muissa sairaanhoitopiireissä federaatio on vielä toteuttava. Lisäksi kaikki sairaanhoitopiirit tarvitsevat roolipohjaisen pääsynhallinnan digihoitopoluille. Ammattilaiselle, sisällönsyöttäjälle ja tutkijalle on luotava omat roolinsa asiakkuudenhallintajärjestelmässä.

 

Pääsynhallintaratkaisun rinnalla tulee käydä läpi alueellisesti minkälaisia järjestelmäintegraatioita tarvitaan. Integraatioilla tarkoitetaan paikallisia järjestelmiä, joihin tietoa digihoitopolulta halutaan liikutella. Integraatiotarpeiden löytäminen edellyttää toimintaprosessin tutkimista ja tuotevastaavien yhteistä keskustelua sairaanhoitopiirien kanssa.


Keskustelu työpajassa oli antoisaa. Lyhyessä ajassa onnistuttiin löytämään yhteiseksi tavoitteeksi saada IBD-potilaan, gestaatiodiabeteksen, nuoripsykiatrian sekä aikuisten epilepsian hoitopolut pilottikäyttöön helmikuussa. Lisäksi pyritään tunnistamaan oleelliset resurssit ja vastuuhenkilöt polkujen käyttöönoton mahdollistamiseksi.

 

Tarpeelliseksi kehittämisen tueksi tunnistettiin kehittäjien ja tuotevastaavien viikkopalaverit, keskinäinen tiivis yhteistyö sekä seuranta Kysin ja Taysin yhteisistä teknisistä ratkaisuista. Puheenjohtajana toimineen tuotevastaava Antti Kaipaisen kokoavat puheenvuorot ja työpajassa sihteerinä toimineen kehittäjä Päivi Lehto-Trapnowskin reaaliaikaiset muistiinpanot auttoivat pitämään keskustelun tavoitteellisena.


Kirjoittaja:


Kaisa Pulkkinen

Kehittäjä

kaisa.ka.pulkkinen(at)hus.fi

 

twitter:@ruokaisa

HUS Tietohallinto sähköiset asiointipalvelut


 

VALITSE BLOGIKIRJOITUS


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi