Suomeksi · In English

BLOGIT


26.10.2017

Dialyysipotilaiden digihoitopolut vastaus potilaiden toiveisiin

HYKS Vatsakeskuksessa rakennetaan dialyysipotilaan digihoitopolkuja. Polulla etävastaanotot, neuvonta ja yhteydenpito muodostavat hallitun kokonaisuuden. Puhelin- ja kirjerumbasta pääseminen ilahduttaa niin potilaita kuin henkilökuntaakin.

Dialyysihoito on kallista ja vaativaa erikoissairaanhoitoa. Digihoitopolun käyttöönotolla voidaan siis säästää paitsi aikaa, myös kustannuksia.

Nefrologiassa erityisesti kotidialyysipotilaiden ja munuaissiirtopotilaiden seurannan osittainen digitalisoiminen mahdollistaa kasvavan potilasmäärän hoidon ja seurannan nykyisin henkilöstöresurssein.

- Seurannan digitalisointi vie pakkotahtisesta puhelinrumbasta hallitumpaan ja turvallisempaan hoitoon, nefrologian erikoislääkäri Virpi Rauta Vatsakeskuksesta kertoo.

Potilaat ja henkilökunta mukana

Digihoitopolkuja suunnitellaan Raudan johdolla ja mukana ovat Vatsakeskuksen nefrologian henkilökunta niin poliklinikalta, vuodeosastolta kuin dialyysiyksiköistäkin. Jo alkuvaiheessa potilaat on otettu mukaan polkujen suunnitteluun.

Kotidialyysiyksikössä etävastaanotot ja tabletit ovat jo nyt käytössä ja dialyysipotilaille lähetetään sähköpostitse mm. hoitomuodon valintaan liittyvää videomateriaalia. Potilaat olleet näihin palveluihin tyytyväisiä, mutta ehdottavat itse seurantaan puhelin- ja kirjerumbaa korvaavia käytäntöjä, Rauta toteaa.
 
Kun paljon aikaa vievä ohjaus muutetaan osin digitaaliseksi: henkilökunnan aikaa vapautuu muuhun. Opastuksesta tulee tasalaatuisempaa ja potilasta palvellaan paremmin, sillä hän voi itse kerrata tietoja digipolulta itselleen sopivana ajankohtana.

Onnistumisen avain on koko Vatsakeskuksen henkilökunnan mukaan saaminen muutokseen ja uusiin työtapoihin sekä johdon konkreettinen, ilmaistu tuki.  Tavoitteena on avata ensimmäinen digihoitopolku alkuvuodesta 2018. 

Apotti ja Virtuaalisairaala

Samalla kun Virtuaalisairaalaa ja sen digihoitopolkuja suunnitellaan, HUS-alueella valmistaudutaan uuden sähköisen sairauskertomusjärjestelmän, Apotin, käyttöönottoon.

Apotissa on oma potilasportaalinsa, MyChart. Potilas saa sen mukaan tietoa ja voi täyttää kyselylomakkeita.

Virtuaalisairaalan ja Apotin rajapintoja ja työnjakoa suunnitellaan parhaillaan.

- On tärkeää, että potilaan ei tarvitse tietää, kummassa järjestelmässä digihoitopolkujen lomakkeet täytetään ja ajanvaraukset tehdään, vaan järjestelmät tukevat toisiaan saumattomasti,  Virpi Rauta summaa.  

Sairaaladialyysipotilaan hoidon kokonaiskustannukset nousevat helposti jopa yli 90 000€/potilas/vuosi. Kotidialyysiä tekevän potilaan hoidon kustannukset ovat jopa 40 % alhaisemmat ja potilaiden elämänlaatu on merkittävästi parempaa. HYKS Vatsakeskuksen nefrologian yksiköllä on tällä hetkellä kotidialyysin piirissä noin 170 potilasta: noin 33 % HUS-alueen dialyysipotilaista tekee hoitonsa kotona.

 

Kirjoittaja:

Päivi Lehto-Trapnowski

Kehittäjä, Virtuaalisairaala -hanke

VALITSE BLOGIKIRJOITUS


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi