Suomeksi · In English

BLOGIT


26.02.2018

"Onko Kuopijjosta lähtijöitä? Juna män justiisa!"

Vuoden 2015 kesällä Suomen valtiovarainministeriö kuulutti Sipilän hallitusohjelman mukaisesti Digitalisoidaan julkiset palvelut -hankkeesta. Virtuaalisairaala 2.0 -hanke HUS:sta ilmoittautui ja sai tehtäväksi 2015 syksystä lähtien kutsua mukaan yliopistosairaanhoitopiirit. Virtuaalipalveluiden ”juna” lähti liikenteeseen.

KYSin asema

Lähdimme mukaan elokuussa 2016.  Hankkeelle nimettiin kehittämispäälliköt sekä vastuuhenkilöt, jotka kävivät kuulemassa projektista ihan piäkaapuntissa asti, toki myös virtuaalisesti Lyncin välityksellä.

Junan ollessa jo hyvässä vauhdissa alkoivat KYSin terapeutit ottamaan ”resiinalla” kiinni liikkuvaa junaa. Tässä vaiheessa pumpattiin tietoa uudesta hankkeesta enemmän tai vähemmän itsenäisesti ja yhteisvoimin oman työn ohessa. Hyppäsi kipupotilaita kohtaava toimintaterapeuttikin mukaan vastatakseen ohjausvideotoiveeseen. Aiheena oli monimuotoinen kipu ja sen kuntoutus.

Työskentely kohdistui kivunhallintatalon ”sisustamiseen”. Lähdettiin kuvaamaan monimuotoista kipuoireyhtymää (CRPS) sairastaville potilaille ohjausmateriaalia kuntoutumisen tueksi. Materiaaliksi valittiin videoiden kautta tapahtuva ohjaustyöskentely ja kirjallisen materiaalin tuottaminen ohjauksen tueksi.

Juna myöhässä

Rataosuudella oli välillä niin sanottuja myrskyn kaatamia puita (kehitystehtävän haasteiden ja työajan yhteen sovittamista) ynnä muuta hidastetta (aiheen spesifiydestä johtuen kommentteja oli vaikeaa saada), mutta niitä raivatessa juna jyskytteli eteenpäin.

Kuvauksiin järjestyi projektista rahoitusta, jolloin ohjausvideon puuhanainen sai paneutua aiheeseensa kahden ja puolen päivän ajan. Loput prosessista tehtiin normaalina työn ohella tapahtuvana kehittämisenä. Haasteista huolimatta aihe ja prosessin eteenpäin vieminen kuntoutujan parhaaksi innosti päivästä toiseen.

Ravintolavaunussa

Kliininen työ kipupotilaiden parissa on varsin haasteellista. Luonnollisesti oman tiimin ja työyhteisön tuki on tärkeää, jotta jaksaa työnsä ohella keikkua kehityksen junassa. Videot CRPS-kuntoutustoimista ja ihotunnon karaisusta saatiin toteutettua ja lähetettyä taivaalliselle pilvipysäkille ja sitä kautta myös Terveyskylän Kuntoutumis- ja Kivunhallintataloihin. Sinne lähti aiheesta valmistunut KYSissä moniammatillisesti työstetty potilasopaskin.

Tämä matka opetti sen, että hyvä ja yksityiskohtainen suunnitelma, aikataulu ja tiedottaminen eri tahoille ovat ensiarvoisen tärkeitä. Videoiden kuvaaminen edellyttää hyvää tekniikkaa ja sen hallintaa. Lisäksi vaaditaan tarkkaa käsikirjoitusta, mutta myös kykyä heittäytyä uuteen tilanteeseen.

Matkalaisen päätepysäkki

Mainio oli matkustajan fiilis, kun hän hyppäsi eteenpäin puksuttavasta junasta matkansa tehtyään. Kiitokset lähtevät sekä kaikille matkalaista auttaneelle että kaikille niille, jotka olivat mukana videoiden työstössä.

 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri/KYS
Virtuaalisairaalahanke 2.0
Kivunhallintatalon paikalliset koordinaattorit


Sirpa Lind-Terävä, toimintaterapeutti   

Anne Vaajoki, kliinisen hoitotyön asiantuntija

 

VALITSE BLOGIKIRJOITUS


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi