Suomeksi · In English

AJANKOHTAISTA


24.02.2017

Virtuaalisairaala2.0 ja ODA ovat sisarhankkeita

ODA, Omat digiajan hyvinvointipalvelut, hankkeessa uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalleja erityisesti perusterveydenhuollon tarpeisiin. Rakenteilla on kansalaisille suunnattu sähköinen palvelukokonaisuus, joka hyödyntää sekä ammattilaisten järjestelmissä olevaa tietoa että asiakkaiden itsensä tallentamaa hyvinvointitietoa.

Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa tuotetaan digitaalisia erikoissairaanhoidon terveyspalveluita erityisesti kansanterveyden kannalta suurille ja kasvaville potilasryhmille, tukipalveluita potilaiden omaisille sekä potilaita aktivoivia ja motivoivia omahoidon ja -seurannan palveluita.

Asiakas on kingi

Molemmat hankkeet saavat rahoitusta Sosiaali- ja terveysministeriön ”Asiakaslähtöiset palvelut”- kärkihankkeelta, joka kuuluu Sipilän hallituksen ja Valtiovarainministeriön hallinnoimaan ” Digitalisoidaan julkiset palvelut”- hankkeeseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut hankkeille yhteisen ohjausryhmän ja edellyttänyt säännöllisiä työkokouksia molempien hankkeiden johdon kesken. Omatietovarannon ja Omakanta.fi- palveluiden kehittäjien Kelan, THL:n ja STM:n asiantuntijoiden kanssa työstetään perjantaikokouksissa kaksi kertaa kuukaudessa kansalaisen omahoidon ja – seurannan polkua osana kansallista palveluarkkitehtuuria. Helmikuun 10. päivänä pidetyssä visiotyöpajassa syntyi Omakannan, ODA:n ja Virtuaalisairaalan yhteinen visiolause: Kansalainen liikkuu digipalveluissa saumattomasti ja saa avun ilman, että hänen tarvitsee erikseen liikkua palvelusta toiseen.

Kansalaisen kannalta palveluihin ei rakenneta siiloja, mutta vuosina 2016 -2018 toimivien hankkeiden on silti tehtävä työnjakoa. Hankkeiden valvojana toimiva erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen on linjannut, että Virtuaalisairaalan puolella palveluita käyttää erikoissairaanhoidon potilas tai kansalainen yhdessä lähimmäistensä kanssa saadessaan ohjauksen erityistason palveluiden piirin. Omahoito- ohjelmien ja oirearvioiden työstämiksi tarvitaan ODA:n ja Virtuaalisairaalan ratkaisuihin yhteisiä tietomalleja, toiminnallisia rakenteita sekä teknisiä rajapintoja. Suomi.fi tarjoaa yhteisen tunnistautumisen tavan ja Omakanta.fi uudistuu kansalaisen omatiedon koontipaikaksi.

ODA:n projektijohtaja Hanna Nordlund ja Virtuaalisairaalan hankejohtaja Sirpa Arvonen tapaavat pari kertaa kuukaudessa.

  • Olemme suunnitelleet yhdessä työpajoja ja yhteistyöteemojen aikataulutusta, kertoo Hanna Nordlund ODA:sta. Vuoden 2016 lopulla kokoonnuimme kuvaamaan asiakaspolkuja ja käyttäjätarinoita diabetespotilaan sekä selkäkipupotilaan digipalveluille.

  • Vuoden 2017 alussa työstetään Oulussa päivystyspotilaan polkua ja sovitaan työnjaosta päivystykseen ohjauksen digitaalisten palveluiden tuottamiseksi, kertoo Sirpa Arvonen Virtuaalisairaala2.0 hankkeesta. Työlistalla on tuberkuloosipotilaan, verenpainepotilaan sekä neuvolayhteistyön työpajoja sekä lukuisia teknologiakokouksia.

Asiakaskokemuksen ja – tarpeiden kuunteleminen, palvelumuotoilun menetelmät, toiminnan muutoksen tuki ja palveluiden kehittäminen Lean- metodeilla ovat molempien hankkeiden työskentelytapoja.

Lisätietoa yhteistyöstä:

Sirpa Arvonen, hankejohtaja, Virtuaalisairaala2.0 sirpa.arvonen(at)hus.fi

Hanna Nordlund, projektijohtaja, ODA, hanna.nordlund(at)espoo.fi

VALITSE AJANKOHTAINEN


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi