Suomeksi · In English

AJANKOHTAISTA


20.06.2017

THL:n verkkosivusto apuvälineistä siirtyy Terveyskylän Kuntoutumistaloon

Suomen yliopistosairaaloiden verkkopalvelu Terveyskylän Kuntoutumistalo sai uuden laajan sisältökokonaisuuden apuvälineistä, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivustolla sijainnut aineisto apuvälineistä siirrettiin sinne.


Apuvälineet-verkkosivuille on koottu apuvälinepalveluihin ja apuvälineisiin liittyvää tietoa tukemaan apuvälinealan ammattilaisten, tutkijoiden ja opiskelijoiden tiedontarpeita. Samaa tietoa tarvitsevat terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaiset sekä apuvälineen käyttäjät ja heidän läheisensä.


Sairaanhoitopiirit ja terveyskeskukset voivat edelleen hyödyntää ohjeita. Tästä lähtien ne löytyvät Kuntoutumistalosta, joka on osa Suomen yliopistosairaaloiden ylläpitämää Terveyskylä-verkkopalvelua.
”Nyt ensimmäisessä vaiheessa avattiin erityisesti ammattilaisia palvelevat sivustot. Tulevaisuudessa sisältöjä tulee myös muille käyttäjille sekä Terveyskylän digitaalisille hoitopoluille”, kertoo Kuntoutumistalon apuvälinesivustojen koordinaattori, KYS:n kuntoutussuunnittelija Anne Kanto-Ronkanen.


”THL on todella helpottunut, että apuvälinesivusto löysi valtakunnallisen kotipesän, joka hyödyntää jo aiemmin tehtyä hyvää työtä”, sanoo yksikön päällikkö Minna-Liisa Luoma THL:sta.


”Kuntoutumistalo on valtakunnallinen toimija, joten sivuston kehittäminen ja päivittäminen saa nyt leveämmät hartiat kuin mitä THL:ssä. Uskomme että asiakkaat varsin nopeasti tulevat löytämään sivuston ja hyödyntämään sitä”, hän jatkaa.


Apuvälinepalvelut on tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky on rajoittunut vamman, sairauden, ikääntymisen tai kehitysviivästymän vuoksi.
Apuvälineet-verkkosivuston kokonaisuuden on alun perin laatinut sosiaali- ja terveysministeriön nimittämä työryhmä vuonna 2014.

Mikä on Terveyskylä?


Terveyskylä.fi on yhdessä potilaiden ja erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden kanssa kehitetty erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Terveyskylän talojen tietosisältö on veloituksetta kaikkien käytössä. Potilaille tarkoitettuihin digitaalisiin hoitopolkuihin vaaditaan lääkärin lähete.


Terveyskylän palvelut sopivat erityisen hyvin elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen sekä tukemaan elämää pitkäaikaisen sairauden kanssa. Palvelut täydentävät perinteistä sairaalahoitoa.
Terveyskylään avautui uusia taloja viimeksi toukokuussa: Leikkaukseen tulijan talo, Syöpätalo ja Vertaistalo. Niiden lisäksi kylästä löytyvät Aivotalo, Allergia- ja astmatalo, Harvinaissairauksien talo, Naistalo, Niveltalo, Kuntoutumistalo ja Kivunhallintatalo, Painonhallintatalo, Reumatalo, Sydänsairauksien talo, Verisuonitalo sekä Helsingin Biopankki ja ammattilaisten osio. Myös jo kahdeksan vuotta sitten avattu Mielenterveystalo on osa Terveyskylää. Rakenteilla on muun muassa Lastentalo, Silmätalo, Nuortentalo, Maksatalo, Munuaistalo ja Päivystystalo - vuoden 2018 loppuun mennessä avoinna on yhteensä noin 30 taloa.


Terveyskylää rakennetaan Virtuaalisairaala 2.0 -kärkihankkeessa, joka on viiden yliopistosairaanhoitopiirin yhteinen projektikokonaisuus. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisätietoja:


Minna-Liisa Luoma, yksikön päällikkö, THL, puh. 029 524 7260, minna-liisa.luoma@thl.fi


Anne Kanto-Ronkanen, kuntoutussuunnittelija, KYS Kuntoutuskeskus, Kuntoutumistalon apuvälinesivustojen koordinaattori, puh. 044 717 5266, anne.kanto-ronkanen@kuh.fi

sekä

Sirpa Arvonen, hankejohtaja, Virtuaalisairaala 2.0 -hanke, puh. 050 407 4544, sirpa.arvonen@hus.fi tai

Liina Hemminki, Terveyskylä.fi & Virtuaalisairaala 2.0 -viestintä, puh. 040 182 3573, liina.hemminki@hus.fi

Tutustu meihin:


Uusi apuvälinesivusto: www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/ammattilaisille/apuvälineet

VALITSE AJANKOHTAINEN


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi