Suomeksi · In English

AJANKOHTAISTA


11.02.2019

Tekemisen meininki - Virtuaalisairaala 2.0:n yhteenveto on julkaistu

Uunituore hankkeen yhteenveto kuvaa, miten Virtuaalisairaala 2.0:n isossa toiminnanmuutoksen hankkeessa saatiin päälle tekemisen meininki. Miten lähes kaikki asetetut tavoitteet saavutettiin hanketoimijoiden sekä ulkoisten arviointiasiantuntijoiden arvioimana.

Yhteenveto kuvaa onnistuneen hankkeen toimintatapoja ja tuloksia:  Miten eri ammattiryhmien edustajat erikoissairaanhoidossa lääkäreistä sairaanhoitajiin, ravitsemusterapeuteista kuntoutusohjaajiin ympäri Suomen saatiin puhaltamaan yhteen hiileen.  Kuinka innostus tarttui.  

Näkyvin tulos ovat Terveyskylän palvelut: avoin puoli, Omapolku- digihoitopolku-sovellus,  joiden yleiskäyttöisten moduulien avulla palvelutuottajat voivat tuottaa kustannustehokkaasti potilasryhmäkohtaisia eTerveyspalveluita.

Monistettavia eTerveyspalveluita

Sote-ammattilaiset voivat paitsi hyödyntää Terveyskylän avointa puolta potilasohjauksesta, myös osallistua digipalveluiden kehittämisen valmennuksiin ja saada käytöönsä eOsaamisen työkaluja TerveyskyläPRO-palvelussa. 

Mikä parasta, hanke loppui, mutta tulokset elävät:Terveyskylä levittää erikoissairaanhoidon osaamista digitaalisin keinoin kansalaisille, potilaille ja heidän lähimmäisilleen, terveydenhuollon ammattilaisille sekä perusterveydenhuollon potilasohjaustyössä käytettäväksi.

Hankkeen tuloksena käytössä on nyt monistettavissa oleva ja vakioitu eTerveyspalveluiden kehittämisen ja arvioinnin malli. Virtuaalisairaala 2.0 ICT-ympäristö ja sovellukset skaalautuvat sote-palvelutuottajien käyttöön ja perustuvat kansalliseen palveluarkkitehtuuriin. Rakenne ja rakentamistapa ovat muidenkin toimijoiden hyödynnettävissä.

Lue yhteenveto

 

VALITSE AJANKOHTAINEN


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi