Suomeksi · In English

AJANKOHTAISTA


22.12.2017

Sotedigihankkeet lähtevät yhteiselle aluekierrokselle tammi-helmikuussa

Tervetuloa sote-kärkihankkeissa kehitettävien sähköisten palveluiden käyttöönottoa koskevaan info- ja keskustelutilaisuuteen. Alueelliset tilaisuudet järjestetään tammi-helmikuussa Jyväskylässä (19.1. Itä- ja Keski-Suomi), Porissa (23.1. Länsi-Suomi), Kajaanissa (1.2. Pohjois-Suomi), Seinäjoella (9.2. Väli-Suomi) ja Kouvolassa (16.2. Etelä-Suomi). Tilaisuuksiin voi osallistua myös etäyhteydellä.  

Tausta:

ODA (Omat digiajan hyvinvointipalvelut), Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeissa kehitetään valtakunnallisesti käyttöönotettavia digipalveluita kansalaisten ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten hyödynnettäväksi. Ne ovat osa hallitusohjelman palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta. UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke, jonka avulla asiakas- ja potilastietojärjestelmien ekosysteemiä uudistetaan vaiheittain.

Hankkeissa kehitettävät toimintamallit ja sähköiset palvelut on tarkoitettu valtakunnalliseen käyttöön. Hankkeet ja AKUSTI-foorumi järjestävät palveluiden valtakunnalliseen käyttöönottoon liittyvän suunnittelun tueksi nämä viisi alueellista info- ja keskustelutilaisuutta

Tilaisuuksien tavoitteena on:

 • jakaa tietoa hankkeissa tehtävän kehittämistyön tilanteesta ja esitellä hankkeiden tuottamia palveluita
 • kuulla ja käydä keskustelua osallistuvien alueiden kanssa palveluiden käyttöönotosta ja hyödyntämisestä osana sote- ja maakuntauudistuksen alueellista toimeenpanoa

Tilaisuus on tarkoitettu:

 • sote-palveluista vastaavien kuntaorganisaatioiden sote- ja tietohallintojohdolle sekä kehittämisyksiköille
 • sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohdolle ja digivalmistelijoille
 • lisäksi tilaisuuksiin osallistuvat hankkeiden hankejohto, aluetta edustavat ohjaus-/koordinaatioryhmän jäsenet sekä UNA-hankkeen, STM:n ja sotedigi-kehitysyhtiön edustajat.

Ilmoittautuminen:

Agendalla:

 • Alustus hankkeiden yleistilanteesta
 • Palveluiden sisällön esittely
 • Käyttöönoton askelet alueilla
 • Paneelikeskustelu, paikalliset osallistujat mukana: mitkä ovat palveluiden tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet meille?
 • Kysymyksiä / keskustelua
 • Tutustumismahdollisuus palveluihin

Lisätietoja:

 • AKUSTI - foorumi, Karri Vainio, karri.vainio@kuntaliitto.fi , 050 387 1620
 • Virtuaalisairaala 2.0, Sirpa Arvonen, sirpa.arvonen@hus.fi
 • ODA-hanke, Hanna Nordlund, hanna.nordlund@espoo.fi

VALITSE AJANKOHTAINEN


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi