Suomeksi · In English

AJANKOHTAISTA


25.04.2017

Sitra ja HUS järjestivät työpajasarjan hyvinvointidatan hyötykäytöstä

Suomalaisia sosiaali- ja terveydenhuollon rekistereitä halutaan tulevaisuudessa hyödyntää nykyistä laajemmin. Ne voivat toimia ainutlaatuisina tietolähteinä uusille hoitomuodoille, palveluille sekä lääketieteelliselle tutkimukselle.  Työpajoissa Terveyskylän testausraati pohti aihetta asiakkaan näkökulmasta.


Suomalaisista yksityishenkilöistä kerätty terveys- ja hvyinvointidata, kuten potilas- ja elintapatiedot, ovat hajallaan eri järjestelmissä ja niiden hyödyntäminen on hankalaa. Rekisterit saattavat sisältää päällekkäistä tietoa, eikä aina edes henkilö itse tiedä, mitä tietoa hänen terveydentilastaan on kirjattu. Tällä hetkellä yksilöiden sähköistä potilastietoa hyödynnetään lähinnä olemassa olevan vaivan ratkaisemiseen tai akuutin sairauden hoitoon.


Nyt rekisterit halutaan valjastaa monipuolisempaan käyttöön. Siksi HUS ja Sitra lyöttäytyivät yhteistyöhön järjestämällä aiheesta asiantuntijavetoisen työpajasarjan. Kevään aikana järjestettiin yhteensä kolme työpajaa. Niissä keskusteltiin vilkkaasti sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen tiedon hyödyntämisestä sekä yksilön oikeudesta hallinnoida omia terveystietojaan.


Asiakkaan näkökulmasta


Työpajoihin oli kutsuttu Terveyskylän testausraati, joka koostuu tavallisista terveydenhuollon asiakkaista. Osallistujia oli kullakin kerralla noin 20 - 30 henkilöä. Ensimmäisen työpajan teemana oli tieto ja ymmärrys, toisessa käsiteltiin yleisesti asenteita ja luottamusta ja viimeinen työpaja keskittyi tulevaisuuden näkymiin, toiveisiin, riskeihin ja mahdollisuuksiin.

Kussakin työpajassa kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja isäntäorganisaatioiden lisäksi muun muassa sosiaali- ja terveysministeriöstä. Pienryhmätyöskentelyt synnyttivät hedelmällistä keskustelua ja tiukkojakin kysymyksiä aiheista. Yksi tärkeä keskustelun herättäjä oli terveydenhuollon tietojen esteettömyys.


Yksi työpajojen teemojen punaisista langoista oli terveydenhuollon rekistereistä saatava genomitieto. Sen hyödyntäminen antaa puitteet kansainvälisestikin kilpailukykyiselle geenitutkimukselle. Tutkimuksen avulla voidaan tuottaa entistä paremmin vaikuttavia hoitoja ja lääkkeitä aiempaa kohdennetummin. Esimerkiksi HUS on kevään aikana solminut yhteistyökumppanuuksia kansainvälisten lääkeyhtiöiden kanssa, ja pyrkii olemaan Suomen johtava terveystiedon hyödyntäjä.


Virtuaalisairaala 2.0 -hanke on Suomen kaikkien yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteinen kokonaisuus, johon on saatu rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöltä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS koordinoi hanketta. Muut osapuolet ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tutkimuksen ja innovaatioiden mahdollistaminen on yksi hankkeen painopistealueista. 

VALITSE AJANKOHTAINEN


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi