Suomeksi · In English

AJANKOHTAISTA


04.12.2018

OYS avasi digihoitopolun sepelvaltimotautipotilaille

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on avautunut sepelvaltimopotilaan digihoitopolku. Valtakunnallisesti Terveyskylässä on digihoitopolkuja jo yli 80, ja ne palvelevat jo noin 10 000 potilasta.

Digihoitopolut voivat kytkeytyä sairaalahoitoon tai toimenpiteeseen, mutta voivat olla myös valmennus- ja terapiaohjelmia. Ne voivat sisältää kyselyjä, testejä ja ajanvarausmahdollisuuden, etävastaanoton tai vuorovaikutusta viestein.

Marraskuussa OYSissä avattiin kansallinen aikuisten insuliinipuutosdiabeetikkojen digihoitopolku. Valmistumassa ovat lisäksi aikuispsykiatrian, selkäydinvammapoliklinikan, leikkaukseen tulijan sekä nivelreumapotilaiden hoitokanavat. Kanavia rakennetaan potilas- ja klinikkalähtöisesti. Myös muissa sairaanhoitopiireissä on avautunut lukuisia digihoitopolkuja.

Helppo käyttää

Sepelvaltimotautipotilaille suunnatun digioitopolun testauksessa mukana olleet potilaat ovat ottaneet palvelun innostuneesti vastaan. Palautteesta nousevat esiin tiedonsaannin yhdenvertaisuus, palvelun helppokäyttöisyys ja se, että tietoa voi hakea itselleen sopivaan aikaan ja sitä voi rauhassa palastella itselleen sopivaksi.

Juhani Häivälä oli yksi sepelvaltimopotilaan digihoitopolkua testanneista. ”Digihoitopolku on oivallista nykypäivän terveysteknologiaa”, hän toteaa.

Häivälä koki nettikäytön helpoksi, mutta ennen kaikkea hän kiittää sieltä saamansa tukea. ”Tekstiä on paljon, mutta se on helppolukuista ja ymmärrettävää. Videot ovat sopivan lyhyitä. Löydän sieltä oikeaa tietoa, ja minulle tulee tunne, etten olekaan sairauteni kanssa yksin, vaan ammattilaiset ovat lähellä kotonakin.”

Häivälä koki arvokkaaksi, että polku tarjoaa tukea kotiin ja myös sairastuneen läheiset huomioidaan. ”Sain aikanaan infarktin ja kahden pallolaajennuksen jälkeen hyvät neuvot ja ohjeet sairaalasta, mutta silti kaipasin apua arjessa selviämisessä. Nyt tuki löytyy netistä helposti ja kun joku askarruttaa, voi neuvoa kysyä ammattilaiselta”, hän sanoo.

Sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolku on suunnattu alkuvaiheessa työikäisille potilaille. Polulle pääsee lääkärin lähetteellä.

Kuntoutumisen tukena

 Hoitopolkua luomassa ollut sairaanhoitaja Hanna Mikkonen OYS:n kardiologian osastolta kertoo, että digipolun rakentamistyössä lähtökohtana olivat kokemukset, joiden mukaan potilas tunsi jäävänsä kotiutumisen jälkeen yksin.

”Lähdimme liikkeelle potilas keskiössä. Tavoitteena oli tehostaa hoitoprosessia, osallistaa potilasta paremmin omahoitoonsa sekä turvata sairaalan jälkeisen hoidon ja kuntoutumisen aktiivinen käynnistyminen”, Mikkonen toteaa.

Sähköisessä kanavassa on muun muassa oirepäiväkirja, johon potilas merkitsee verenpainearvonsa, joista terveydenhuollon ammattilainen saa seurantatietoa. ”Olemme koonneet sinne myös potilaiden usein kysytyt kysymykset vastauksineen. Lisäksi polulla on viesti-toiminto kiireettömiä yhteydenottoja varten”, Hanna Mikkonen kertoo.

Sepelvaltimotautipotilaan psolulla toteutuu ensimmäinen kontrolli sairaalahoidon jälkeen. Kontrolliin kuuluvat verikokeet ja polulla täytettävä kysely.

”Kyselyn täyttämiseen kuluu aikaa muutama minuutti, kun siihen puhelimessa kuluu 10–15 minuuttia. Näin säästetään potilaan ja ammattilaisen aikaa.” Kyselyn ja verikokeiden jälkeen sairaanhoitajaarvioi hoidon toteutumista ja konsultoi tarvittaessa sydänlääkäriä.

 

 

VALITSE AJANKOHTAINEN


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi