Suomeksi · In English

AJANKOHTAISTA


24.06.2019

Mitä mieltä potilaat ja lääkärit ovat sähköisistä sote-palveluista? Tutustu kyselytutkimuksen tuloksiin

Lääkärit ovat aiempaa tyytyväisempiä potilastietojärjestelmien tekniseen toimivuuteen. Suurin osa kansalaisista pystyy käyttämään sähköisiä palveluja itsenäisesti, mutta niin sanottua digisyrjäytymistä on silti syytä ehkäistä.  

Muun muassa nämä tulokset nousivat esiin E-health and e-welfare of Finland -kyselytutkimuksessa. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaa ja kehityssuuntia Suomessa.   

Aineisto kerättiin kyselytutkimuksilla keväällä 2017. Kyselyihin vastasi lääkäreitä, sairaanhoitajia ja kansalaisia sekä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon organisaatioiden edustajia.  

Lääkäreissä vastaajia oli n. 4000 ja sairaanhoitajissa 3600. Kansalaisten vastauksia saatiin reilut 26 000.  

Kyselytutkimusten tulokset tiivistetysti: 

  • Tiedonvaihto terveydenhuollon organisaatioiden välillä on lisääntynyt ja on sujuvampaa kuin ennen. Kansalaisille on tarjolla yhä enemmän sähköisiä terveyspalveluja. 

  • Sosiaalihuollossa ei ilmennyt merkittäviä muutoksia tiedon hallinnassa ja tietojärjestelmien kehittämisessä. Sähköisiä palveluja on käytössä enemmän kuin vuonna 2014.  

  • Lääkärit ovat hieman aiempaa tyytyväisempiä potilastietojärjestelmien helppokäyttöisyyteen ja tekniseen toimivuuteen. Potilastietojen saaminen Kanta-palveluista koetaan helpoksi, mutta tiedonsaanti muista organisaatioista vie aikaa. 

  • Sairaanhoitajat kokevat olevansa taitavia tietojärjestelmien käyttäjiä. Tästä huolimatta moni vastaaja oli sitä mieltä, että tietojärjestelmät eivät tue potilaan ja sairaanhoitajan välistä vuorovaikutusta.  

  • Suurin osa kansalaisista pystyy käyttämään sähköisiä palveluja itsenäisesti. ”Digisyrjäytymisen” ehkäisemiseksi tulisi tarttua asioihin, jotka estävät sähköisten palveluiden käyttöä. 

Tutkimukset ja niistä koostetun raportin tekivät yhteistyönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Oulun Yliopisto, Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Suomen sairaanhoitajaliitto ja Suomen Lääkäriliitto. 

Tutkimusraportin (englanniksi) voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

VALITSE AJANKOHTAINEN


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi