Suomeksi · In English

AJANKOHTAISTA


15.07.2019

Tutkimus: ammattilaiset tyytyväisiä Terveyskylässä olevan tiedon laatuun

Kansainvälisessä terveysteknologian konferenssissa Ateenassa esiteltiin kaksi Terveyskylään liittyvää artikkelia. Toinen artikkeleista palkittiin.

ICIMTH (International Conference of Informatics, Management and Techology in Healthcare) on vuosittain järjestettävä terveysteknologian ja terveydenhuollon johtamisen konferenssi.  Toisen artikkelin on kirjoittanut Milla Rosenlund ja toisen Eija Kivekäs.

Rosenlundin artikkeli kertoo tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin terveydenhuollon ammattilaisten käsityksiä Terveyskylässä olevan tiedon laadusta. Tutkimukseen osallistui terveydenhuollon ammattilaisia ja tietojärjestelmäsuunnittelijoita, jotka työskentelivät syksyllä 2018 Virtuaalisairaala 2.0 –projektin parissa. 

Vastaajia oli 91 ja he olivat pääosin tyytyväisiä tiedon laatuun. Yli 99 % oli sitä mieltä, että tieto on ajantasaista ja reilut 87 % piti tietoa virheettömänä. Tutkimus myös vahvisti aiempien tutkimusten tuloksia, joiden mukaan tiedon laatu vaikuttaa palvelun käytettävyyteen ja käyttäjätyytyväisyyteen.

Rosenlundin artikkeli palkittiin konferenssissa yhtenä parhaista opiskelijoiden kirjoittamista artikkeleista.

Kivekkään artikkeli käsittelee ammattilaisten asenteita sähköisiä terveyspalveluita kohtaan. Kyselytutkimuksen vastaajajoukko oli sama kuin tiedon laatuun liittyvässä kyselyssä.

Vastaajat uskoivat, että potilaat hyötyisivät sähköisistä terveyspalveluista. Terveydenhuollon ammattilaisten kohdalla oma asenne sähköisiä palveluja kohtaan vaikutti huomattavasti siihen, missä määrin niitä aiottiin käyttää. 

Molemmat artikkelit liittyvät Itä-Suomen yliopistossa professori Kaija Sarannon tutkimusryhmän tekemään Virtuaalisairaala 2.0 –hankkeen arviointitutkimukseen.

Lisätietoa:
Milla Rosenlund, millaros@student.uef.fi
Eija Kivekäs, eija.kivekas@uef.fi

VALITSE AJANKOHTAINEN


-- (terveyskyla.png)

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa rakennetaan Terveyskylää, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. www.terveyskylä.fi